Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-12-21

Nu går flytten!

Nu har jag tröttnat på alla antifeministiska män och papparättshaverister som anmäler mina blogg-inlägg stup i kvarten. Än mer trött är jag på google, som springer deras ärenden och censurerar vissa av mina inlägg i vissa länder.

Den här bloggen kommer att finnas kvar men från och med nu, bloggar jag här:

http://noboytoy.wordpress.com/

Designverktygen i WP är tyvärr inte lika bra som i blogger och det återstår en del arbete med att få allting på plats i min nya blogg men jag hälsar både gamla och nya läsare hjärtligt välkomna!

Kramar!
/NBT


Manligt ologiskt språkbruk

Brorsans kollega talar med brorsan (och mig) om en kvinnlig kollega på jobbet som han/de ogillar.

Brorsans kollega (man):
- "Fan vad hon slickar röv på chefen, alltså."

Brorsan:
- "Ja hon är vidrig."

Brorsans kollega:
- "Jävla f*tta, alltså."

Jag:
- "Du menar väl "pitt-jävel"?"

Brorsan:
- "Men man kan ju inte säga pitt-jävel om en tjej?"

Jag:
- "Killar kallar varandra för "jävla f*tta" när de vill förnedra varandra. Om ni vill förnedra tjejer verbalt, så måste ni förstås kalla tjejerna för "pitt-jävlar"? Eller hur får ni annars ihop logiken?

Inget svar. Tyst.

2013-12-18

Google informerar om avstängning

Igen?;)
http://noboytoy.blogspot.se/2013/08/bloggen-anmald-igen.html

"Information om avstängning av din blogg.

Hej!

Google har fått information om att din blogg har innehåll som sägs bryta mot andras rättigheter och mot lagarna i deras land. Det aktuella innehållet har gjorts otillgängligt och du hittar det i slutet av detta meddelande. Mer information om borttagningen och hur detta påverkar din blogg finns här:

Aviseringen som vi fått, tillsammans med personligt identifierande information borttagen, publiceras online av en tjänst som heter Chilling Effects. Du kan söka efter aviseringen för borttagningen av innehållet på Chilling Effects söksida. Ange webbadressen till blogginlägget som tagits bort. Om du har juridiska frågor om denna avisering ska du kontakta din juridiska rådgivare.

Användarvillkor: http://www.google.com/intl/sv/policies/terms/
Innehållspolicy: http://www.blogger.com/content.g

- Google-teamet

http://noboytoy.blogspot.co.uk/2012/07/vill-masturbera-i-gokart-hallen.html
http://noboytoy.blogspot.co.uk/2012/06/vad-hander-pa-bloggplatsen.html"


"Men för att förhindra ett mer generellt blottande av det manliga könet och för att bevara sin onaturliga, dominanta position i "samhället", måste mannen tillgripa:
 
Censur
Förtryck av idéer och kunskap
(Mycket biologisk och psykologisk information förtigs eftersom den utgör bevis för hans flagranta underlägsenhet jämfört med kvinnan.)

Avslöjanden
(Mannens största glädje i livet - så långt nu den spände, dystre mannen nu någonsin kan glädjas av någonting - är att avslöja andra. Det spelar ingen roll vad de avslöjas som, så länge som de avslöjas. Det flyttar uppmärksamheten från honom själv.)"

"Då mannen är oförmögen till empati, ömhet och lojalitet och bara ser till sina egna intressen, har han ingen känsla för rent spel."

"Och eftersom han är tom, har han varken heder eller integritet - han vet inte vad dessa ord betyder."

/Valerie Solanas

2013-12-17

Sexuell läggning

Sexualitet. Vad är sexualitet? I dessa dagar kan man verkligen börja undra vad uttrycket "ha sex" egentligen innebär?

Våldtäkt = "ha sex"
Köpe-runk (torskhandel) = "ha sex"
Barnvåldtäkt = "ha sex"
Djur-våldtäkt = "ha sex"

Enligt vem? Hur blev det så här? Vem bestämde det och utifrån vems/vilkas "sexuella" preferens?

Sexualitetens område har i alla tider varit tämligen outforskat. Den forskning som har bedrivits historiskt sett, har främst bedrivits av män och det har visat sig, att mycket av den manliga forskningen har varit både konstruerad, mörkad och till och med förljugen. 

I nutid talar forskningen om tre olika "sexuella läggningar" - heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. A-sexuella människor propagerar för att deras sexuella "ointresse", också skall klassas som en "sexuell läggning". Så vad innebär dessa, så kallade "sexuella läggningar" samt asexualitet? Vi går till Wikipedia för att se hur människor där, tolkar orden:

Homosexualitet:
"Homosexualitet kan syfta på sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, sexuellt beteende mellan organismer av samma kön eller en sexuell preferens för en organism av samma kön."

Homosexualitet innebär alltså att en människa känner "sexuell attraktion" eller "kärlek" till andra människor av samma kön.

Bisexualitet:
"Bisexualitet är en sexuell läggning där personen känner sexuell och emotionell dragning till personer av båda könen."

Bisexualitet innebär alltså, att en människa kan känna "sexuell och känslomässig" dragning till andra människor av både samma och motsatt kön.

Asexualitet:
"En asexuell person är en människa som inte känner sexuell attraktion till någon eller som har lågt eller frånvarande intresse att ha sex. Asexualitet kan beskrivas som en typ av sexuell läggning, eller avsaknad av sexuell läggning."

Asexualitet innebär alltså, att en människa inte känner sig "sexuellt attraherad" av eller sexuellt dragen till andra människor överhuvudtaget och asexuella har heller inget intresse av att tillfredsställa sin egen (icke-) sexualitet. Här har man "glömt" att berätta, att asexuella människor ändå kan känna både "kärlek" och vara "kära" i andra människor - de vill bara inte ha sex med dem.

Heterosexualitet (ordet var tidigare en benämning för bisexualitet):
"Heterosexualitet är en sexuell läggning där personen uteslutande eller huvudsakligen känner attraktion till personer av det motsatta könet."

Heterosexualitet innebär alltså, att en människa känner "attraktion", främst till människor av motsatt kön.

Notera här, att i Wikipedias sammanfattande beskrivning av ordet "heterosexualitet", nämns ingenting om någon "sexuell dragning", "sexuell lust" eller "sexuell attraktion" till motsatt kön. Heterosexualitet beskrivs kort och gott, bara som en "attraktion" till motsatt kön. Men är det något vi har lärt oss, så är det ju att heterosexualitet, om något och nästan uteslutande, handlar om sexuell lust till motsatt kön. Längre ned i texten, under "historik" framgår det dock att:

"En annan användning av ordet var som en benämning för en extrem form av sexuell dragning till människor av annat kön. Ordet kunde också vara benämning på alla former av sexuella handlingar mellan personer av olika kön som inte var barnaalstrande."

Den rätta beskrivningen av ordet "heterosexualitet" är alltså:
Heterosexualitet innebär, att en människa känner en (extrem) form av sexuell dragning till människor av motsatt kön.

RFSL beskriver ordet heterosexualitet så här:
"Heterosexualitet är när man blir kär i eller kåt på någon av ett annat kön."

När "visste" man att man var heterosexuell? Hur och när, kom man fram till det?

Notera hur man blandar ihop "kärlek och känslor" i alla de tre, för närvarande rådande "sexuella läggningarna" men inte i asexualitet. Om en man känner "kärlek" till en annan man men inte har sex med honom så skulle han ändå kunna vara homosexuell? Så konstigt? Om en kvinna känner "kärlek" eller är "känslomässigt dragen" till både en man och en kvinna, men inte har sex med någon av dem så skulle hon ändå kunna vara bisexuell? Det låter ju jättekonstigt? 

Kanske är jag homosexuell då, eftersom jag känner kärlek till min mamma?:D
 
Jag brukar alltid säga, att kärlek inte har någonting med ens sexualitet att göra och vice versa så jag förstår inte varför man alltid blandar ihop detta? Det råder förstås delade meningar om det men handen på hjärtat - hur många av oss har inte känt "kärlek" till människor utan att ha haft sex med dem eller känt "sexuell lust" till dem, och hur många av oss har inte haft sex med människor eller känt "sexuell lust" till dem, utan att känna någon som helst "kärlek" till dem? 
 
Hur många av oss har inte "haft sex" utan att vare sig känna "sexuell lust" eller "kärlek" till personen i fråga....?

De tre, för närvarande rådande "sexuella läggningarna" (homo, hetero och bi) har en gemensam nämnare - sexualiteten riktas utåt, dvs mot andra människor. De här personerna, har alltså en önskan om att dela sin sexualitet med en annan människa av motsatt och/eller samma kön. Kanske är det därför, som asexualitet inte ingår i de "sexuella läggningarna"? En asexuell människa vill ju inte dela sin (icke-) sexualitet med någon annan människa och är inte heller intresserad av att delta i någon annan människas sexualitet. Asexualitet beskrivs ju också som "avsaknad" av sexuell läggning.

"Asexualitet kan beskrivas som en typ av sexuell läggning, eller avsaknad av sexuell läggning."

Så vad är definitionen av "sexuell läggning" enligt Wikipedia?

"Sexuell läggning syftar i Sverige oftast på en persons sexuella orientering i fråga om partnerns kön."

Själva förutsättningen för att en människa ens skall kunna ha en "sexuell läggning", verkar alltså vara att man delar sin sexualitet med någon annan människa (partner), dvs "har sex" med någon? Men då undrar man ju -  alla människor som tillfredsställer sin egen sexualitet men som inte har lust att dela den med någon och som inte heller har lust att delta i/tillfredsställa någon annan människas sexualitet? Alla de människorna som bara onanerar och är nöjda med det - har de alltså ingen "sexuell läggning" alls? Anses de ens ha någon sexualitet?

Wiki:
"Sexualitet är de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller."

NE:
"sexualitet (ytterst av latin se´xus 'kön'), i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll). Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation."

"könscykel, periodisk förändring av könsorgan och beteende kopplat till fortplantning."

"könsroll, inom zoologin hanens respektive honans insatser i samband med fortplantningen, alltifrån de beteenden som föregår parning eller parbildning till avkomlingarnas oberoende av föräldrarna."

Jag blir inte mycket klokare? Jag tänker - hur många människor finns det egentligen därute, som alltså anses inte ha någon sexuell läggning alls och knappt ens en egen sexualitet, eftersom de inte försöker fortplanta sig och inte vill "ha sex" med andra? Alla kvinnor och män i så kallade "vita äktenskap", som alltså innebär att de inte delar sin respektive sexualitet med varandra, dvs som inte "har sex" med varandra men som ändå onanerar var för sig? Alla människor som bara onanerar, dvs som bara "har sex" med sig själva och vill ha det så? Det måste ju vara en ganska stor grupp människor i världen, som anses inte ha någon "sexuell läggning" alls? Varför har man skapat föreställningen att, för att en människa ens skall anses vara en sexuell varelse, så måste människan rikta sin sexualitet "mot" någon annan människa, dvs delta i andras sexualitet och/eller dela sin egen sexualitet med andra?

Enligt vem? Hur blev det så här? Vem bestämde det och utifrån vems/vilkas "sexuella" preferens?

Själv brukar jag säga (och de flesta feminister instämmer) att människans sexualitet är biologisk men även socialt konstruerad. Biologisk - på så sätt att sexualiteten är var och ens egen (som en klok kvinna beskrev det en gång). Sexualitet är inte lika med - "ha sex med andra människor" utan sexualiteten "bor" i var och en av oss och är alla människors eget ansvar. Socialt konstruerad - på så sätt att hur, och med vem/vilket kön vi eventuellt väljer (eller inte väljer eller har varit tvungna att välja) att dela vår sexualitet - är föränderligt och har alltid varit föränderligt. Vårt sexuella beteende är, och har alltid varit, till stor del skapat/konstruerat genom "samhällets" normer/förbud/tvång/propaganda.

Till alla er därute som liksom jag, tydligen är helt i avsaknad av någon "sexuell läggning" (?) men som inte är asexuella, utan helt enkelt bara föredrar att tillfredsställa er egen sexualitet, som gillar bäst att ha sex bara med er själva, som inte känner någon "sexuell lust" till andra människor oavsett kön, som inte blir "kåta" på andra människor eller som inte har lust att tillfredsställa/delta i, andra människors sexualitet - det finns i alla fall en benämning för oss fastän vi anses inte vara "sexuellt lagda" - vi är "autosexuella".

"As a sexual preference, autosexuality refers to people who choose to have sex with themselves (that is, they prefer to masturbate rather than having interpersonal sex)."
 
Till alla er därute som undrar hur jag och alla andra miljoner autosexuella människor "kan leva utan sex"....
 
Det gör vi inte.
2013-12-15

SEX säljer....

..... eller rättare sagt - heterosex säljer.

Vi feminister brukar tala om "sexualiseringen av det offentliga rummet" eller som vissa av oss hellre kallar det - "pornofieringen av det offentliga rummet".

Här talar vi alltså om, på vilket sätt kvinnor och hetero-sexualitet (någon annan typ av sexualitet får vi sällan se) skildras i det offentliga rummet, tex i tidningar, i litteraturen, i filmer, i tv-serier, i den manliga porren, i reklamen, på reklampelarna osv. Vi talar också om VEMS perspektiv som får råda i dessa skildringar och som vi vet, ägs de flesta tidningar, tv-produktionsbolag, filminstitut, bokförlag, reklambyråer och den så kallade "sexindustrin" av - män. Världen över. Vi talar också om vad syftet är, med dessa mäns pornofiering av kvinnor(till och med barn) samt hur den faktiskt påverkar både kvinnor, män och barn i samhället.

Jag brukar säga att jag funderar på att slänga ut min tv-apparat, eftersom jag är så trött på det nästan enbart manliga perspektivet i utbudet. De flesta filmer/tv-serier handlar OM män, de flesta filmer/tv-serier är gjorda AV män, FÖR män och kvinnor i dessa mans-filmer, skildras därmed nästan alltid ur ett manligt, (hetero)sexuellt perspektiv. Till och med filmer/tv-serier som påstås handla om kvinnor/flickor, är oftast producerade/gjorda av män med deras manliga perspektiv på tonårsflickor, flicke-barn och vuxna kvinnor. Jag skrev ett inlägg om den tröttsamma mans-tv:n här.

Exemplen på hur kvinnor skildras av män, utifrån heterosexuella mäns och manlig sexualitets perspektiv i reklam, filmer, tidningar osv finns det en uppsjö av men om någon, mot all förmodan, anser sig behöva några exempel på detta:
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/sexistisk-reklambild-for-underkladesbutik-tas-ner-efter-protester
http://saljgrejmedtjej.se/

Hur många av er tänker på hur män pornofierar och rent allmänt skildrar kvinnor i sin reklam, i sina filmer, i sina tv-serier eller i sina tidningar? Jag hör många kvinnor (och män) sucka uppgivet när jag påtalar detta och som menar att det är så "samhället" har blivit och ser ut idag.

Man skyller på "samhället" men få människor ställer sig frågan - vad är "samhället"? Vem äger och styr "samhället"/världen? Svaret är män.

Hos Kvinnofronten kan ni ladda ned en mycket intressant studie under kategorin "Media" - "SEX & MEDIA = pornofierad puritanism." Här har man gjort en studie av hur sexualitet och kvinnor/flickor skildras i media och hur vanliga, för oss välkända och populära tv-serier som ofta riktar sig mot ungdomar, tex "Gilmore Girls", "Sex and the City" och "Vänner", normaliserar manlig pornografi, prostitution och cementerar sociala könsroller. Kvinnor och kvinnlig sexualitet framställs som något som främst finns till för att tillfredsställa manlig sexualitet.

Här kommer ett litet utdrag ur avsnittet om manlig pornografi:

"Men denna utveckling mot att så många tjejer och kvinnor delvis känner äckel inför sin egen kropp har varit samtidig med att pornografin – som enligt myten är motsatsen till puritanism – gått från att vara något som säljs i särskilda porrbutiker i storstäderna till att finnas vardagligt och överallt omkring oss – även i det offentliga rummet."
 
"Bilderna i ”normalporren” är uppbyggda så, att mannen som konsumerar pornografi ska kunna tänka sig in i att det är han – tittaren - som använder objektet, flickan/kvinnan på bilderna/filmerna.

Han kan använda pornografin att onanera till, och/eller att ”kåta upp sig” med inför en sexuell aktivitet med en partner – eller ett övergrepp.

Det som den masspridda ”normalpornografin” säljer till sin manlige heterosexuella kund är ”varan” kvinnor som sexualobjekt för män att använda. Pornografin skildrar helt enkelt en erotiserad makt- och underordningsstruktur kopplad till kön. Eller som någon uttryckt det med finare ord:

pornografin är en kommersiell visuell gestaltning av könsmaktsordningens kvinnoförakt.
 
Eller som jag skulle kalla det: i den manliga porren får (den manlige) tittaren lära sig att förnedra och (ofta våldsamt) runka av sig i/på "saker" (sexleksaker/objekt). Problemet är att "sakerna" är människor, oftast unga kvinnor men även barn.
 
Därmed sexualiserar porren själva ojämställdheten i en könsmaktsstruktur – man gör ojämställdheten ”sexig”.
 
Att porrindustrin vill framställa sig som gränsöverskridande är inte något många skulle säga emot, tvärtom är det något de flesta håller med om, vare sig man är för eller emot pornografi som sådan. För många har själva ordet gränsöverskridning dessutom en positiv klang som antyder något framåtsträvande.
 
För att framstå som sexuellt gränsöverskridande behöver pornografin föra fram en puritansk sexualsyn - för att markera en gräns - och därmed kunna framstå som frigjord när man sedan överskrider den. Och när man överskridit en gräns måste man - om man vill fortsätta framstå som gränsöverskridande - hitta en ny gräns att överskrida.
 
Vi tittade alltså även på vad texterna/försäljningsargumenten förmedlade om vad porrindustrin förväntade sig att mannen/konsumenten skulle tända på. Det visade att mannens sexuella tändning förväntades bli starkare:
 
 om kvinnan är på gränsen till barn
• om kvinnan är sexuellt helt oerfaren
• om kvinnan inte önskar delta i den sexuella handlingen.

Mannens sexualitet var själva utgångspunkten i baksidestexterna.
 
Men porrindustrins försäljningsargumen utgick alltså från förväntningen att mannen (kunden)
tänder på kvinnor vars (eventuella) egna sexuella handlingar utgår från mannens sexuella behov = i den mån hon förväntades bli kåt var det inte utifrån egna behov, utan utifrån det han ville göra med henne.
 
Kategorisering av bakgrundstexter:
 
Unga/debut 74%
Våld/tvång/hot 54%
Lura/övertala 32%
Tabu/gräns 70%
 
Sexualitet är ju något föränderligt; sexualiteten har sett olika ut i olika tider, i olika länder och i olika samhällen. Både våra tankar om sex och våra sexuella handlingar påverkas av det samhälle och de människor vi har omkring oss. Det brukar beskrivas som att

sexualiteten är en social konstruktion

Men oftast stannar det där: att sexualiteten är en social konstruktion är det många som säger, betydligt färre pratar om hur den konstrueras, eller av vem. Så vad händer om vi börjar ställa sådana frågor om "sexualiseringen"? 

Vem som äger en tv-kanal är förstås avgörande för vilken inställning den tv-kanalen har
till vad den ska sända, och varför. Både TV3, TV4 och Kanal 5 är kommersiella (vinstdrivande)
tv-kanaler. Vinsten får de genom att sälja tv-reklamplats. TV3 ägs av MTG, Modern Times Group. TV4 har ett delat ägarskap, där bland annat Bonniers och norska Schibsted ingår. Kanal 5 ägs till 100% av SBS Broadcasting.
SVT – Sveriges Television - ägs formellt av en stiftelse där politiskt tillsatta ansvarar för verksamheten.

Pengarna får de genom de licensavgifter alla som äger en tv betalar. SVT har ett avtal med staten om att de ska fungera ”folk-bildande” och sända material med en mångfald av åsikter, där olika intressen ska tillgodoses genom olika typer av program. Därför brukar det kallas att SVT – till skillnad från de vinstdrivande företagen – är ett ”public serviceföretag”. 

De allra flesta av alla medier i Sverige idag ägs av några få stora medieföretagsgrupper med borgerlig ideologi. Som mediekonsumenter får vi därför oftast bara läsa/se/ höra verkligheten beskriven ur en och samma ideologiska synvinkel.
 
När tittarsiffror blir en försäljningsvara för att få vinst, är det ganska självklart att de kommersiella tv-kanalerna vill få bort SVT – public serviceföretaget. Om någon väljer att titta på SVT, blir det ju ingen vinst på den tittaren – den går inte att sälja till reklamköparna. Om
alla som tittar på SVT istället tittat på någon kommersiell kanal hade den kanalen kunnat öka sin vinst rejält. 

I USA finns sedan några år tillbaka något som heter

The family friendly programming forum.
Det är ett drygt 40-tal olika företag som köper reklamplats i amerikansk tv (bland andra Coca-Cola, McDonalds, IBM och Procter & Gamble) som jobbar för att få tvprogrambolagen att producera så trivsamma och familjevänliga program som möjligt.
Om konsekvenserna av sexualiseringen/pornofieringen av kvinnor och barn i det offentliga rummet:

Det är berättelser om tjejer soch kvinnors överlevnadsstrategier i ett samhälle där vi utsätts för förlöjliganden och kränkningar överallt.

De berättelserna handlar alltså inte om hur mycket ”nakenhet” som eventuellt syns på en bild, utan om hur vi tjejer och kvinnor i det offentliga rummet utsätts för en systematisk nedbrytning av självförtroende, stolthet och självkänsla.Om granskningen av några av våra mest populära tv-serier:

Hårddraget kan man säga att sexualmoralen sprids på framför allt tre olika sätt i tv-serierna: via mer eller mindre allvarligt prat om sexualitet, via karaktärernas handlingar och via skämt.

Det finns många tjejer och kvinnor som till exempel tycker att Sex and the City i grunden handlar om ett gäng kvinnor som värderar väninnevänskapen väldigt högt, och som alltså ser ett feministiskt budskap där. Andra tycker att den vänskapen hela tiden underordnas den manliga bekräftelse de söker av alla män de träffar.
 
Gilmore Girls:
 
Gilmore Girls är en serie som ursprungligen producerades på initiativ av reklamföretagens Family friendly programming forum. Man kunde tro att det skulle innebära att den inte befattar sig med ämnen som sexualitet, pornografi och prostitution. Men det gör den i allra högsta grad. Men aldrig som faktisk prostitution, utan som anspelningar och referenser – oftast som prat, och framför allt skämt, om ”horor”. Både kvinnor och män pratade om horor. I ungefär hälften av de program vi såg förekom sådana skämt, ibland som återkommande tema genom programmen.

Genom att hela tiden baka in pornografi och prostitution som ständigt närvarande, men oproblematiserade företeelser, framställdes pornografi och prostitution som självklara delar av vardagen. De gjordes alltså till något ”normalt”, och det framställdes inte som att det fanns någon anledning att ifrågasätta dem. Denna normalisering spelar förstås också roll för hur kvinnor och tjejer i serien förväntades förhålla sig till sitt kön och sin sexualitet – det vill säga vilket handlingsutrymme kvinnorna gavs.

I de fall nakenhet skildrades som positivt var det alltid vad vi skulle kalla pornografisk nakenhet - det vill säga en nakenhet med fetischer = att en kvinna för att vara "sexig" aldrig ska vara helt naken.

En kvinna utan smink, en kvinna med orakat kroppshår, en kvinna utan "sexiga" underkläder osv, framställdes alltså aldrig som "sexig" (för män).

Dessutom fanns temat sexualitet som maktmedel förstås med i en hel del av seriens alla prostitutionsskämt. Sexualiteten som maktmedel skildrades uteslutande som något kvinnor/tjejer kan använda för att uppnå fördelar i förhållande till en enskild man respektive män i allmänhet. Det framställdes aldrig som att mannen kunde använda sex för att få något från en kvinna, inte heller skildrades det som att mannen var den som använde makt (i form av att ge saker eller fördelar) för att få tillgång till kvinnors sexualitet.
 
Om Sex and the City (som gjordes i två versioner, varav en var "family friendly", "familjevänlig"):
 
Samtidigt som tjejerna skulle framstå som att de ”tog för sig” sexuellt besto de konkreta exemplen ofta av deras anpassning till mannen. I de allra flesta fall då tjejerna ställde några (sexuella) krav på mannen drog han. Och ”sex” var nästan genomgående lika med endast penetrering: När Carrie var tillsammans med en man som fick snabb utlösning, var hennes problem att ”sexet” tog slut nästan innan det börjat – något alternativ till penetration tycktes inte finnas.
 
Återkommande framhölls i Sex and the City att kvinnor kunde få fördelar av män genom att tillfredsställa dem sexuellt.

Dessutom fanns en sekvens i ett avsnitt där tjejerna pratade om relationer, makt och kontroll, och Samantha säger:
– Män kontrollerar man i sängen. Om vi jämt sög av dem, skulle vi styra världen.

– Samtidigt som vi skulle ha fria händer, tillägger Carrie.

Det som uttryckligen beskrevs som ”sexuell frigjordhet” hade alltså ingenting med sexuell lust att göra, eftersom den bestod i att delta i sexuella handlingar trots att man inte var kåt.

Om vi inte framstår som tillräckligt positiva till det faktum att sexualitet trots allt faktiskt ändå fick nämnas och antydas i bild mer i Sex and the City än i de andra tv-serierna, beror det på att denna ständigt upprepade låtsade frigjordhet - efter vår djupanalys av dubbla avsnitt - gjorde oss extremt trötta på just detta.
 
Den som ”är frigjord” är på ytan självklart med på alla former av ”sex”, men allt handlar om
image”: de karaktärer som tittarna förväntas likna sig vid ska helst ha de sadomasochistiska attributen, men de ska i slutändan ändå inte använda dem (dessutom markeras i denna scen mycket tydligt att det är mannen som är den som får ta initiativ).

De faktiska sexuella handlingar som beskrevs framställdes som att de framför allt var på männens villkor. I de fall kvinnorna ställde konkreta krav på ”sexet” var det att männen skulle penetrera. Männen däremot ställde alla möjliga krav, och tjejerna diskuterade ofta hur mycket de skulle anpassa sig till hans önskemål...
 Tantriskt sex utgår från det gemensamma mötet, och ofta framhålls att de (heterosexuella) parterna ska komplettera varandra sexuellt; man och kvinna, som yin och yang. Men i Sex and the City bestod tantriskt sex av en kurs under namnet "Hur man behagar en man".
 
De tydligast genomgående dragen i tv-serierna som helhet var puritanism, homofobi och begränsning av kvinnors handlingsutrymme genom ramarna hora/madonna. Där var samma budskap ständigt upprepat i samtliga tv-serier. Men även när det gäller våra övriga frågeställningar var likheterna större än olikheterna. Exempelvis var uttalade sexuella övergrepp ganska genomgående ett icke-tema i serierna. Men i de fall sexuella trakasserier, våldtäkt och incest faktiskt togs upp (i någon mån i samtliga tv-serier, även om det oftast bara var antydningar eller hänvisningar) var det nästan lika genomgående bagatelliserat och förlöjligat.

Vi lever i ett samhälle där alla tjejer och kvinnor ständigt måste förhålla sig till sexualiserat förtryck och våld. Det möter oss överallt och hela tiden: i anspelningar på reklambilder, i kommentarer på stan/jobbet/skolan och tafsande på bussen eller tunnelbanan liksom i ”sexskämt” i glada vänners lag, och varje dag utsätts tjejer och kvinnor för sådana grova övergrepp som incest, våldtäkt och kvinnomisshandel.

Kvinnorna beskrevs använda sexualitet som maktmedel både mot män de hade en sexuell relation till och mot vilt främmande män. I de situationerna framställdes kvinnan genomgående som den som använde makt, förmedan mannen framställdes som näst intill hjälplös – som att män inte kan motstå en ”sexig” kvinna – underförstått eftersom männen ju är styrda av sin sexualitet.

Denna förvrängning av maktförhållandet mellan könen till sin motsats framställdes inte bara som något normalt och självklart, kvinnors sexuella ”makt” direkt idealiserades...
 
Pornografi framställdes framför allt som något normala (icke-avvikande) män konsumerade, och som kvinnorna runt omkring dem accepterade, alternativt uppskattade, om omfattningen inte var ”för mycket”. Även ”strippor” framställdes på samma dubbelmoralistiska sätt som något självklart och vardagligt – och samtidigt som något helt väsensskilt från ”vanliga” människor.
 
Det som utmärkte tv-seriernas budskap om prostitution var alltså normaliserande och bagatelliserande av prostitution i kombination med förakt för ”horan”. Och prostitutionsskämten var som sagt väldigt många. Att köpa kvinnor och utnyttja sexuellt är ett brott i Sverige. Men i amerikanska tv-serier är det ett skämt. Att det kan vara det, och att de flesta tittare inte reagerar på det, beror väl främst på att tvserierna aldrig behöver konfronteras med verkligheten i prostitution, tillsammans med det att kvinnoförakt är så ”normalt” i samhället.
 
”Tänk om alla tv-kanaler skulle byta ut alla filmer med våld mot kvinnor mot filmer om kvinnor som kastrerar män? Vad tror ni skulle hända? Kvinnor som kastrerar män som hämnd, som nöje, som störning för att de blivit så manshatande av att ha behandlats så illa, under barndomen, av sin dominerande far. Kastration som vardaglig, ständigt återkommande, upprepande underhållning - det är otänkbart. Men kvinnohatet är inget de flesta upprörs över. Det är ju "normalt".


Alla tv-serierna hade åtminstone några scener som beskrev äckel inför kroppslighet – om inte annat så när det kom till orakade kvinnor. I den allmänna debatten sägs ofta att även män förväntas raka sig på kroppen idag, men några sådana förväntningar fanns inte med i ”våra” tv-serier.
Sex framstod mer som tillfredsställande av ett konsumtionsbehov bland andra, än som genuin lust och njutning. Även mitt under samlaget förväntades kvinnor behålla sin självkontroll för att fortsätta framstå som åtråvärt sexualobjekt. Idén om sex framstod som viktigare än "sexet" självt.

Det gällde för samtliga tv-serier att de visade utpräglad homofobi. Det gällde för samtliga tv-serier att de visade utpräglad homofobi.

Bögar fanns med i tv-serierna betydligt oftare än lesbiska, och förlöjligande av bögar var ett återkommande tema.

Men lesbiska kvinnor förekom inte särskilt ofta som personer och då de fanns med i pratet var det oftast som pornografisk idé (både med anspelningar och uttalade hänvisningar till pornografi), det vill säga att heterosexuella män förväntades bli kåta av tanken på flera (utbytbara) kvinnor på en gång. Som om kvinnor som tänder på kvinnor inte fanns på riktigt, utan bara som kittling för heterosexuella män.
I Gilmore Girls var det nästan uteslutande kvinnor som var ”sexiga”, medan allt – kvinnor, män, platser, beteenden, vad som helst – kunde vara ”sexigt” i Sex and the City. Ändå var budskapen inte olika sett till helheten: det var framför allt kvinnor som framställdes som sexiga, och de framställdes som att de var det genom utseende, klädsel och sätt att röra sig. Motsvarande gällde inte för män. I de av tv-serierna där män framställdes som sexiga var det genom utseende, eller om de hade makt. Där spelade klädsel och rörelser inte samma roll. Kvinnor kunde ”göra sig” sexiga, som om de var ett objekt de själva investerade i genom att piffa upp det med kläder och smink. Utdelning för sitt satsande i sexobjektet sig själva fick de om män tände på dem; män i största allmänhet – inte bara den man, eller de män, de själva var intresserade av.


Det var samma budskap om heterosexualiteten som norm och homosexualitet som avvikande och oftast löjligt, samma budskap om kvinnor som sexuella objekt för män att konsumera, samma budskap om de snäva ramarna för kvinnors sexuella handlingsfrihet..
 
 Varken det amerikanska tv-bolaget HBO, som skapat serien, tvkanalen TBS, som också sänder den i USA, eller TV3, som visar Sex and the City i Sverige, berättar på sina hemsidor om att detta att det finns två versioner. Det är till och med så att TV3 förnekar att det sänts olika versioner av programmen här - trots att det var på grund av det vi först upptäckte att det alls fanns olika versioner.

 Det tredje både utpräglade och genomgående temat i alla tv-serierna var uppdelningen av kvinnor i hora/madonna. Vid första tanken kan det gamla symbolparet kanske upplevas som lite missvisande, eftersom det inte är någon sexuellt avhållsam tjej eller kvinna som beskrivs i tvserierna idag. Därför diskuterade vi om man snarare kanske borde kalla motsatsparet ”slampa/puritan".


Utan att någon direkt sagt det får vi tittare klart för oss vem som är "den riktiga kvinnan".
Särskilt trist blir det när man tänker på att det är detta vi matas med när vi vill koppla av; alltså när vi bara vill ha kul, roa oss, vila oss – då vi kanske är som mest mottagliga för att vi just: ”kopplar av”. Slutsatsen blev ju att budskapen i samtliga tv-serier i skildringarna av sexualitet och pornografi var extremt likriktade och att de alla genomgående bekräftar och stärker en samhällelig könsmaktsordning.

Det går helt enkelt inte att bortse från koncentrationen av medieägandet, från medieföretagens målsättning, från villkoren för inköp av tv-program (output deals och volymantal som vi skrev om förut), från reklamköparnas allt mer utvidgade makt (EU:s förändrade direktiv) och allt som hänger ihop med det - och tro att konsekvenserna av allt det löser sig med lite etiska regler eller att det förändras om barn och ungdomar får några mediekritik. De budskap som sprids i medierna är ju inte något som bara råkar finnas där. Det är någon som sprider dem. Någon som tjänar pengar på att välja att sprida just det som den gör.

Under tiden har reklamen år efter år överlag blivit allt mer könsdiskriminerande och kvinnoförnedrande. Reklambranschens ”självreglering” fungerar således inte alls, och vi kan inte se någonting som talar för att tv/medieföretagens ”självreglering” skulle bli annorlunda.

 
 

  
 
 

 

 

 
 


 
  
 
 
  

   
 
 
 
 
 2013-12-12

Vårdnad om barn utefter kön?

Allt fler separerade hetero-föräldrar, har svårt att enas om sina gemensamma barns boende och omvårdnad - vårdnadstvisterna ökar för varje år som går.

Genom åren har jag stött på ett antal antifeministiska män, som hävdar att mammor oftast är de som uppfostrar och har det övergripande ansvaret för de gemensamma barnen och att mammor inte "kan" uppfostra pojkar och att det därför är mammors fel, att vi alltid har haft stora samhällsproblem (världsproblem) med t.ex mäns våld och sexuella våld. Vi såg en sådan kommentar här i bloggen i ett tidigare inlägg. Ett sådant synsätt innebär förstås, att det omvända gäller för pappor, dvs att pappor därmed inte heller "kan" uppfostra flickor.

Jag läste någonstans ett förslag om att "dela upp" barnen mellan separerade hetero-föräldrar utefter kön, dvs att mammor alltid skall ges enskild vårdnad om flickor/döttrar och att pappor alltid skall ges enskild vårdnad om pojkar/söner och här förutsätter vi naturligtvis att båda är lämpliga vårdnadshavare. Man får anta, att vederbörande också menar, att pojkar skall ha pappa som huvudsaklig boendeförälder och att flickor skall ha mamma som huvudsaklig boendeförälder. Detta skulle alltså innebära att modersrätten alltid träder in, om ett hetero-par får en dotter och att fadersrätten alltid träder in, om de får en son. Separerar hetero-paret så följer sönerna med pappan och bor hos honom och döttrarna följer med mamman och bor hos henne.

Det händer ibland, att hetero-föräldrar som separerar och som har två gemensamma barn, "tar" var sitt barn, dvs delar på syskonen och min uppfattning är att detta fördöms av många. Min uppfattning är, att folk generellt tycker att det är fel att dela på syskon.

Så vad säger ni? Är det okej att dela på syskon och skulle det vara okej, att lagstifta om att pappor alltid skall vara vårdnadshavare/förmyndare/boendeförälder för pojkar/söner och att mammor alltid skall vara detsamma för flickor/döttrar? Fördelar/nackdelar för barnen? Fördelar/nackdelar för hetero-föräldrar? Fördelar/nackdelar för jämställdheten? Fördelar/nackdelar för samhället/världen?


2013-12-11

Förbjud heterosexualitet

I Indiens Högsta Domstol har man nu slagit fast att homosexualitet, dvs människor av samma kön som utövar sin respektive sexualitet med varandra, skall vara fortsatt förbjudet i landet.

Tänk om makthavare i vår historia och i nutid, världen över, istället hade verkat för det motsatta - dvs verkat för att förbjuda heterosexualitet? När man funderar i sådana banor, inser man hur sjuka i huvudet makthavarna i världen är, när de inte låter folk välja själva, vem de vill eller inte vill, dela sin sexualitet med.

Man kan också börja fundera på, hur det kommer sig att makthavarna (dvs män) i nästan hela vår mänskliga historia, har lagt sig i kvinnlig respektive manlig sexualitet? Vad har det för betydelse för samhället och världen, hur folk väljer att dela (eller inte dela) sin sexualitet med andra människor, dvs med vilket kön?

I vår egen del av världen, höjs nu starka röster inom det högerstyrda, dvs konservativa, EU i syfte att motarbeta modern sexualpolitik såsom tex homosexuella människors rättigheter, kvinnors aborträttighet och preventivmedel. Konservativa svenska högerpartier i Sverige, Moderaterna och Kristdemokraterna, som tidigare visat sitt motstånd mot framför allt kvinnors aborträttighet, hänger på:

"En resolution till stöd för sexualundervisning, rätten till abort och rättigheter för homosexuella sänktes av burop och protester från konservativa grupper i EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen."

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article17715582.ab

"Tisdagen den 22 oktober var en mörk dag för alla som tycker att det borde vara självklart med sexualupplysning, preventivmedel, icke-diskriminering, säkra lagliga aborter och HBTQ-personers rättigheter.
stoppade nämligen EU-parlamentets högerkrafter en resolution om just dessa frågor, som också är avgörande i arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen.

Därför är det chockerande att Gunnar Hökmark (M), röstade för att vi inte skulle behandla betänkandet och istället skicka tillbaks det till Jämställdhetsutskottet. Han röst blir därmed direkt angrepp på det som i dag är svensk lagstiftning om aborter, preventivmedel, sexualupplysning och HBTQ-personers rättigheter.
Vad säger statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt om att Moderaternas förstanamn till EU-parlamentet agerar på detta sätt? Vad säger Moderata Kvinnoförbundet? Är detta Moderaternas nya politik på EU-nivå? Förstår Gunnar Hökmark att han går abortmotståndarnas och mörkermännens intressen till mötes?

Utanför EU-parlamentet stod i måndags demonstranter bland annat med paroller som: ”Sexualundervisning utan tabun – Nej Tack”. De argument de framförde i abortfrågan var så extrema att man måste gå tillbaka till den svenska debatten inför 1974 års abortlagstiftning för att hitta något liknande. Gunnar Hökmark och Alf Svensson gjorde dessa reaktionära demonstranter glada. Notera också att extremhögern och fascisterna i EU-parlamentet naturligtvis röstade på samma sätt.
Utvecklingen i Europa är otäck."

Gunnar Hökmark (M)