Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-10-09

RFSU kongress 2013

RFSU motioner till kongressen 2013.
 


1. Avskaffa sexköpslagen, av Liam Murray, RFSU Malmö
 
"I de allra flesta sexualfrågor har Sverige gått i rätt riktning, där både lagarna och de flesta medborgares privatmoral har blivit mer och mer accepterande och liberal. Ett undantag till denna liberala våg är sexköpslagen, som kriminaliserar frivilligt sex mellan samtyckande vuxna. Att förespråka förbud av frivilligt sex går emot RFSUs värderingar om att människor (läs: män/NBT) har rätt till sin sexualitet och därmed har rätt att ha samtyckande sex med vem de vill, av vilken anledning de vill - även om den anledningen är att tjäna pengar. Om någon säljer sex för att visa sin kärlek, för att hen är kåt, för att hen är uttråkad eller för att hen blivit lovad att få pengar i ersättning så är det deras beslut och ingenting som staten har rätt att kriminalisera."
 
2. Ett stärkt diskrimineringsskydd, sjukdomsdiagnoser i ICD samt större förståelse och kunskap om BDSMF, av Christer Lundberg, RFSU Göteborgs sexualpolitiska BDSM- och fetischismgrupp
 
"I olika sammanhang utsätts fetischism- och BDSM-utövare/BDSMF-utövare/ för negativ särbehandling och diskriminering. Det är nödvändigt med en diskrimineringslagstiftning som ger ett heltäckande skydd för ovanstående grupper."
 
5. Porr, Island och censur, av Ulf B Andersson, RFSU Stockholm
 
RFSU:s inställning till pornografi har skiftat under årens lopp. I det idéprogram som antogs år 2008 slås dock följande fast:
 
”Så länge människan har varit en kulturell varelse, har hon (läs: han/NBT) i text och bild beskrivit sexuella handlingar. Det är en del av vår (läs: mäns/NBT) sexuella frihet att välja hur och om vi vill uppleva sexuella skildringar i text och bild.”
 
Halla Gunnarsdottir, rådgivare till inrikesministern, sade den 13 februari 2013 enligt Daily Telegraph att ”Om vi kan sända en man till månen så ska det väl vara möjligt att komma åt porren på internet”. Förslaget om censur har brett stöd i Island och motiveras med att de kvinnor som medverkar i pornografi skadas och får sina medborgerliga rättigheter kränkta och att barn och ungdomar tar skada, rapporterar Daily Telegraph. De isländska planerna på internetcensur får stöd även i Sverige.
 
Nu när ett av våra nordiska grannländer vill införa internetcensur tror jag det är dags att vara vaksam. Jag föreslår därför att RFSU:s kongress uttalar att förbundsstyrelsen och förbundskansliet får i uppdrag att under kommande kongressperiod följa utvecklingen när det gäller censurförslag på det sexuella området och att i enlighet med andemeningen i idéprogrammets skrivningar om pornografi agera, protestera och ägna sig åt lobbyarbete när det är befogat.
 
14. Gratis hpv-vaccin till alla, av RFSL

Hpv, humant papillomvirus, är ett vårtvirus. Några typer ger hand- eller fotvårtor medan andra ger vårtor på könsorganen, så kallade kondylom. De allvarligaste typerna kan orsaka cancer, bland annat livmoderhalscancer, analcancer och peniscancer. Idag finns vaccin som skyddar mot flera av de 40 hpv-typer som orsakar sjukdomar i underlivet.
RFSU har under lång tid jobbat hårt för att yngre kvinnor ska erbjudas gratis hpv-vaccin. Ett viktigt arbete. Den senaste forskningen indikerar dock att vaccin mot hpv-viruset även borde erbjudas män, i synnerhet män som har sex med män. Detta då forskning visar att gruppen löper en högre risk för att utveckla anal- och peniscancer.
26 januari 2013 uppmanade British Medical Association den brittiska regeringen att ge hpv-vaccin till homosexuella män, bisexuella män och andra män som har sex med män. De skriver att den ökande förekomsten av hpv och den därmed sammanhängande utvecklingen av analskador hos homosexuella män, bisexuella män och andra män som har sex med män, särskilt män som lever med hiv är alarmerande. Under de senaste 20-30 åren har förekomsten av analcancer generellt ökat. Infektion av hpv-virus orsakar mer än 80 procent av fallen av analcancer och förekomsten av analcancer är störst inom gruppen män som har sex med män. Gruppen har ungefär 20 gånger större risk än heterosexuella män att utveckla sjukdomen.
Med bakgrund i den nya forskningen på området har RFSL diskuterat vikten av att erbjuda hpvvaccin till flera grupper än bara yngre kvinnor. Vår slutsats är att den forskning som nu finns på området leder till slutsatsen att hpv-vaccin borde erbjudas alla oberoende av könsidentitet. Vi vill även att personer som nyss diagnostiserats med hiv erbjuds hpv-vaccin.

 
17. Förändrad skrivning i RFSU:s idéprogram med avseende på skrivningar om sexualitet och våld, av Christer Lundberg, RFSU Göteborgs sexualpolitiska BDSM- och fetischismgrupp - BDSMF-gruppen
 
Motionärerna vill att orden ofrivilligt respektive frivilligt används i RFSU:s idéprogram som förtydligande i texter som berör våld respektive skada.
 
Ordet våld används på ett problematiskt sätt i RFSU:s idéprogram. Våld och sexualitet framställs som något icke önskvärt och negativt.
 
På sidan 16 under rubriken Sexualitet och våld, skrivs det om ofrivilligt våld, men det saknas distinktion mellan ofrivilligt våld och samtyckt våld samt ofrivillig skada och frivillig skada. Det är av vikt i detta sammanhang klargöra att övergrepp och ofrivilligt våld alltid är brottsliga och ska bekämpas. Detta gäller även självklart alla ofrivilliga sexuella handlingar.
För utövare där den sexuella orienteringen innefattar handlingar av överenskommet våld eller skada, är dessa skrivningar olyckliga och exkluderande. Att skilja på ofrivilligt våld och överenskommet våld samt ofrivillig skada och överenskommen skada är viktigt. Att frivilligt ha rätt och äga makt att besluta om att vilja bli utsatt för samtyckt våld eller skada, bör vara en självklar frihet och de personerna bör ha rätt att inte bli utsatta för samhällets förtryck. Enligt lagen kan en person samtycka till ringa våld, men inte till grovt våld.

Bedömning
Det kan vara förtyckande om ordet våld används utan att användas i hop med orden ofrivilligt eller frivilligt för att särskilja vad som avses med skrivningen.
Yrkande
Att kongressen beslutar att RFSU:s idéprogram skrivs om på följande sätt;
Sidan 16, rubriken -Sexualitet och Våld, skrivs om till -Sexualitet och Brott.
Sidan 16, rubriken -Sexuellt våld, skrivs om till -Ofrivilligt sexuellt våld.
Sidan 16, rubriken -Våld i nära relationer, skrivs om till -Ofrivilligt våld i nära relationer

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-battre-sexualundervisning_8602230.svd

23 kommentarer:

 1. Det här är förstås väldigt allvarligt. RFSU har ett slags varumärke, är betrodda att uttala sig i sexualfrågor, blir anlitade till skolor osv. Om de får igenom sådana här förslag och sprider kvinnofientliga åsikter är det en direkt fara för unga kvinnor. Med tanke på de mord/vållande till annans död som kallats "urspårat BDSM-sex" kan man ju till och med konstatera att flickor och kvinnor får sätta livet till i sk "sex". Lite svinn får man räkna med, eller? Och flickor och kvinnor kommer också få det ÄNNU svårare att bevisa att de utsätts för våld när gränserna för vad som är normalt förskjuts. Kvinnor kommer sitta i rättssalen, sönderslagna och försöka förklara att det inte var frivilligt våld, utan ofrivilligt våld hon utsatts för. "Hon ville få benen amputerade, bevisa att det inte var frivilligt våld och att jag hade uppsåt att skada henne" kommer förövaren säga. Även anmärkningsvärt att de vill sprida hpv-vaccinet utan att förklara om riskerna. Och RFSL förespråkar surrogatmödraskap, som snart kommer bli verkllighet... Nej, jag har helt tappat förtroendet för dessa organisationer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag instämmer, AG. RFSU påverkar. Inte minst anlitas de, som du skriver, till både grundskolor och gymnasier runt om i landet, där de "informerar" ungdomar.

   Vi har redan sett flera fall av BDSM där män har mördat/misshandlat kvinnor och där mördarna/misshandlarna frias eller får lindrigare straff, pga att de skyller på "sex".

   Jag har flera synpunkter på det här men jag kommer att skriva om dem i ett nytt inlägg. Fick inte plats i det här inlägget;)

   Radera
 2. Elise Ottesen Jensen lär rotera i sin grav....

  SvaraRadera
  Svar
  1. En av grundarna. Nej, det här kanske man inte förväntade sig?

   Radera
 3. Fy faaan. Tack för att du belyser detta nbt! Var det någon motion som gick igenom?

  Alltså det är väl vanligt vid hustrumisshandel att kvinnan tar mannen i försvar och "accepterar" våld dels som en överlevnadsmekanism (typ stockholmssyndromet) och dels som ett led i att hon manipulerats och brutits ner. Frivilligt då? Vad jag förstått av det jag läst av Caroline Engvall verkar självskadande "sex" också ofta innebära att man tar våldsmannen/förövaren i försvar. Är det frivilligt enl dessa jubelidioter? Ska samhället då fortsätta svika en kvinna som lider av att ha blivit utnyttjad och dessutom lider av ett självförakt? Kul också att de i motionerna får det att framstå som att bdsm-utövare behöver lagligt skydd, de kan väl säga som det är, att de vill ge SADISTER lagligt skydd.

  I Eva och Christian Diesens senaste forskning tar de upp att våld (vid sexuella övergrepp) i alla delar av rättskedjan normaliserats de senaste tio (eller tjugo?) åren. T.ex. har åtskilliga fall av "strypsex" lagts ner pga bortförklaringar om "samtycke" till och med när det funnits dokumenterade skador. Sådant hände öht inte på 80-talet. Jag är besviken på att ingen av de större organisationerna protesterar högljutt mot detta. (boken heter "den rättsliga hanteringen av övergrepp mot kvinnor och barn" fast de nämner det bara kort)

  Jag har själv haft ett sexualiserat självskadebeteende och blivit avrådd att anmäla det jag varit utsatt för av en kvinnojour eftersom jag själv aldrig gjorde motstånd och sökte upp våldet själv. Jag försvarade mina förövare när jag var i det. Jag har alltid bemötts med bortförklaringar om att det var "frivilligt".

  Jag läste också domen om den tyska kvinnan som dog vid s.k. "bdsm". Så vidrigt :( och i domen från tingsrätten fanns det med ett utlåtande som någon slags "stödbevisning" eller vad det kallas där en RFSU'are berättade om att det finns något som heter "bdsm" och blablabla. Vad fan sysslar dessa människor med?
  Hela tiden utgick de sedan från att det var "bdsm" eftersom kvinnan uttryckt att hon "accepterade" en del våld. Det är så mycket sjukt i den domen :(

  Vad finns det fler för kända domar? Enl Diesens forskning finns det ju en hel del sådana här fall, jag har så svårt att hitta domar, för det verkar vara ett himla detektivarbete ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte vad som vad som har beslutats i detalj. Det enda jag har hittat är det här:
   http://www.orebronyheter.com/?p=6474

   "Kongressen beslutade bland mycket annat att RFSU ska göra en sammanställning av internationell forskning för att driva frågan om en ny statlig utredning av sexköpslagen."

   ... "utse ett ord på kvinnors onani, ansöka om 90-konto, verka för en statlig utredning av sexköpslagen och verka för subventionerad HPV-vaccinering för alla."

   "Det andra uttalandet lyfter frågorna censur, pornografi och internet. Det finns tre friheter som RFSU tycker är viktiga när det handlar om sexualitet och kärlek: Frihet att välja, frihet att vara och frihet att njuta. Men en persons frihet får aldrig inkräkta på någon annans. RFSU vill med detta uttalande varna för krav på censur och begräsningar i vad man får visa sexuellt."

   Radera
  2. "Ska samhället då fortsätta svika en kvinna som lider av att ha blivit utnyttjad och dessutom lider av ett självförakt?"

   Ja, det står ganska klart. Det finns inga förmildrande omständigheter för kvinnor i Sverige - bara för män. Varje kvinna/flickebarn skall anses vara vuxen nog att veta vad hon gör och hon får ta konsekvenserna av detta fullt ut. Idag kan vuxna män bete sig hur som helst mot kvinnor och flickor - män anses inte ha något ansvar för vad illa de gör mot unga flickor eller kvinnor. Herregud - män kan ju till och med ha ihjäl kvinnor, stänga in flickebarn i hundburar, urinera på dem och skylla på "sex". De kan sätta en pistol i pannan på sina flickvänner, trycka av och skjuta ihjäl henne och slippa undan straff för mord, för att det "inte var meningen" att döda henne. Män kan våldta och misshandla kvinnor och barn i hemmen och det ger männen vårdnaden om barnen och därmed rätten att förstöra både barnens och deras mammors liv för all framtid.

   Manssamhället tar inget ansvar för allt de har ställt till med, för flickor och kvinnor. Manssamhället anser nog att det är flickors och kvinnors egna "biologiska psykiska problem" som gör att de har självskadebeteende, knaprar psykofarmaka, lider av ätstörningar och sjuk utseendefixering, "låter" killar ligga med dem på det sätt som killar önskar osv, osv. Ger kvinnor och flickor sig i lag med män så är det deras eget ansvar - mannen hålls inte ansvarig för någonting. Han kan som sagt göra vad han känner för mot kvinnor och barn och komma undan med det.

   "T.ex. har åtskilliga fall av "strypsex" lagts ner pga bortförklaringar om "samtycke" till och med när det funnits dokumenterade skador. Sådant hände öht inte på 80-talet."

   "Sex" för män har blivit våldsamt och rått. Mitt i allt det här kommer en bok ut, skriven av en tidigare helt okänd författarinna, som mycket oväntat säljs i massupplagor - som det påstås - till kvinnor världen över. BDSM-boken som nu har blivit film.

   "jag själv aldrig gjorde motstånd och sökte upp våldet själv. Jag försvarade mina förövare när jag var i det. Jag har alltid bemötts med bortförklaringar om att det var "frivilligt"."

   Jag hoppas att du inte tog alltför mycket skada....?
   Att kvinnor tar på sig skulden för vad män gör och dessutom försvarar manligt beteende är mycket vanligt, inte bara när det gäller sådana situationer som du hamnade i. Förnekelsen sitter otroligt hårt i många kvinnor och kvinnor är också rädda för, när vi är rädda, förtryckta, diskriminerade och utsatta, att framstå som utsatta, förtryckta, sexuellt misshandlade, fysiskt misshandlade och psykiskt nedtryckta av tex manssamhället, främmande män, våra makar och pojkvänner, bröder eller pappor.
   Kvinnor klär sig generellt inte i några offerkoftor - det är män som gör det.

   "där en RFSU'are berättade om att det finns något som heter "bdsm" och blablabla. Vad fan sysslar dessa människor med?"

   Var det en RFSU-medlem? Inte för att det förvånar mig. Det är allvarligt att den här typen av människor föreläser för barn på skolorna. Här kan du läsa mer om RFSU:s planer för barnen i skolorna - de planerar att införa sexual-"undervisning" i alla ämnen samt om Lafa som föreläser om "sex- och samlevnad" för 10-13-åringar, vilket inte ens är lagligt i vårt land.

   - "Hur kan man arbeta med sex och samlevnad bland 10-13-åringar?"

   http://www.lafa.nu/Kurser/Kurser-och-seminarium/Fraga-chans1/
   http://www.dagen.se/nyheter/rfsu-vill-ha-in-sex-i-alla-skolamnen/

   Tack för att du berättade så öppet om dig själv - du skulle få föreläsa i skolorna om vad du har blivit utsatt för.

   Radera
  3. Jo, jag vet ju att det är illa ställt för kvinnor i "rättsstaten sverige". Bisarrt att även många som kallar sig feminister börjat dalta med sexualsadister :(
   Hittills kan man väl iallafall inte hitta resonemang i domstolarna om att en kvinna utsatt för vanlig hustrumisshandel "ville själv" eftersom hon tog mannen i försvar och "accepterade" det?

   Tack för omtanken, det värmer! Ja, det var ju traumatiserande förstås... Jag har ju tagit än mer skada av det bemötande jag fått efteråt. (Och även när jag var i det vilket förvärrade det). När jag sen sökt stöd och hela tiden fått höra att "det finns de som gillar våld" eller att de inte kunde fördöma mina förövare för att jag "själv ville" (ja iofs men det var som ett självskadebeteende, jag var inte vid mina sinnes fulla bruk liksom) och när jag förstått att det inte heller kommer vara någon idé att anmäla så har det blivit mycket värre. För att jag märker att även ett helt samhälle står på deras sida. Så jo, jag kan inte säga annat än att jag farit illa och svek från omvärlden har lett till annan destruktivitet, självmordsbenägenhet med mera. Men nu har jag börjat drömma om att kunna starta någon slags jour för andra som haft den typen av problem då jag vet hur illa man bemöts och hur sadister är norm i världen. Kanske börjar blogga och hoppas kunna vidareutveckla det och starta en jour eller kanske en intresseförening. Hoppas att det kan vara möjligt och att jag kan orka leva vidare för det. Jag har inget emot att berätta, jag tror det är viktigt att göra det, om någon vill höra.

   Mm, jag vet det är vanligt att kvinnor tar på sig ansvar för mäns övergrepp och våld och det eftersom det är vad vi lär oss, det är hemskt.

   Angående den domen var det en RFSL'are (inte RFSU som jag råkade skriva) och socionom vid namn Susanne Larsdotter som "bidrog" med "bevisning" om vad "BDSM" är för något i tingsrättsdomen. Du kan hitta domarna på forumet svenska mord http://www.svenskamord.se/index.php?topic=8304.575
   om du söker på sidan efter bdsm så hittar du det. Eller om du söker på mållnummer som för Hovrätten är B 267-13 (övre norrland) och för Tingsrätten är B 2505-13 (Umeå).

   Ja, jag blir mörkrädd av att dessa organisationer har "monopol" på sexualundervisning. Att de ens tillåts komma in på skolorna och föreläsa för unga människor och barn ger mig rysningar när jag vet hur sjuka de är. Jag hittar det inte nu men jag har sett att RFSU (tror jag, kan ha varit RFSL) hade en broshyr där de tipsade om olika typer av "sadistsex", tex hur man har s.k. "elshocks-sex". Men det är ju ett faktum att RFSU är ju sjukt BDSM-vänliga. De problematiserar ju ALDRIG det så länge det är "frivilligt". Fantastiskt obefintlig maktanalys och könsperspektiv.

   RFSL ger även tips till män som vill köpa sex av män (och de får pengar av staten när de syssklar med... uppvigling till brott eller hur ska man tolka det?)
   http://www.rfsl.se/halsa/?p=4834

   Läste även i dagens DN om den här aktuella sadisthärvan där en man i Sthlm mannipulerat kvinnor att "gå med på" de sjukaste sadistövergreppen. Tyvärr verkar den artikeln jag läste bara finnas i papperstidningen men DN's repporter kommenterade kring det faktum att det inte nödvändigtvis måste dömas som våldtäkter trots den extrema sadismen eftersom kvinnorna "ville själva". Fin utveckling där. För jag vet att det är illa ställt rent generellt med kvinnors "rättssäkerhet" men på den här punkten går det ju verkligen fullständigt BAKÅT i utvecklingen :(

   Väldigt glad och tacksam att du rapporterar om sånt här iaf! Jag tycker inte det är så många som verkar bry sig om detta.

   Radera
  4. Håller med om att deras idéer om att tvinga på så små barn sin sexualundervisning är väldigt märkliga också. Och det där med att väva in det i all undervisning är ju helt absurt också. Varför denna översexualisering undrar jag?

   Radera
  5. "Bisarrt att även många som kallar sig feminister börjat dalta med sexualsadister :( "

   Det finns tyvärr feminister (som kallar sig "sexpositiva") som inte ser sammanhangen och förstår konsekvenser av saker och ting. Jag läste i ett amerikanskt forum om hur den här sexpositva feminismen, när den kom, förstörde och splittrade hela kvinnorörelsen. Jag instämmer i den analysen.

   "Hittills kan man väl iallafall inte hitta resonemang i domstolarna om att en kvinna utsatt för vanlig hustrumisshandel "ville själv" eftersom hon tog mannen i försvar och "accepterade" det?"

   Nej, men man tar till andra metoder. Tex utreder man noga om kvinnan kan ha "provocerat" fram mannens våld och om hon, när han gick till attack, använt någon form av våld tillbaka. Då heter det att de "slåss". En kvinna får alltså inte försvara sig eller sina barn mot mannens våld - då ses hon som delaktig i våldet.

   .."jag var inte vid mina sinnes fulla bruk liksom) och när jag förstått att det inte heller kommer vara någon idé att anmäla så har det blivit mycket värre. För att jag märker att även ett helt samhälle står på deras sida."

   Jag förstår mycket väl hur du har blivit bemött. Inte ens kvinnor ställer sig på andra flickors och kvinnors sida när de blir våldtagna och misshandlade och särskilt inte när det gäller självskadebeteende med "frivilligt sex".

   "Så jo, jag kan inte säga annat än att jag farit illa och svek från omvärlden har lett till annan destruktivitet, självmordsbenägenhet med mera."

   Jag blir så jävla ledsen och besviken varje gång jag hör om fall som ditt. Hur tjejer/kvinnor lämnas därhän, sviks av hela samhället (och människor i sin närhet) och när deras beteende blir "oregerligt" och självskadande, vill ingen se de bakomliggande faktorerna och kvinnorna/tjejerna sviks igen. Inte sällan hamnar de slut hamnar inom psykiatrin där man proppar dem fulla med psykofarmaka. I ditt fall var det ju "bara sex" - "hur skadligt kan det vara liksom (?)" och det är den inställningen som vi alla nu matas med, i tex massmedia, på internet och från RFSU:s sida. Det har blivit fult att tala sanning om "sex". Testa tex att posta "sexfientliga" kommentarer på olika sex-forum på nätet så kommer du att få uppleva censur av värsta graden.

   "Kanske börjar blogga och hoppas kunna vidareutveckla det och starta en jour eller kanske en intresseförening."

   Go girl! Om du startar en blogg så skall jag göra vad jag kan, för att hjälpa dig igång och jag kommer att stötta dig om du startar en förening också - jag blir medlem direkt! Du är välkommen att skriva ett gästinlägg i min blogg också.

   "att jag kan orka leva vidare för det"

   Jag tror att det kan vara ett bra sätt för dig att bearbeta dina trauman - att skriva om det. Du får inte ge upp och du måste släppa alla tankar om dig själv som världelös/utnyttjad/använd - det du har råkat ut för är inte ditt "fel" så låt ingen lägga skuld och skam på dig! Du är mycket starkare än vad du tror - ta makten över dina tankar!

   "De problematiserar ju ALDRIG det så länge det är "frivilligt". Fantastiskt obefintlig maktanalys och könsperspektiv."

   De målar upp bilden, som så många andra, att "sex" inte är skadligt, att "sex" är positivt för alla människor men det är verkligen inte sant. Det är en manlig bild av "sex" som RFSU och många andra sprider. Heterosex är långt ifrån riskfritt och positivt för kvinnor men det måste vi alla hålla tyst om och alla kvinnor som talar om sex som något annat än mysigt och skönt, måste skämmas för att de "skuldbelägger" kvinnor och kvinnors sexualitet, som det heter. Nu vill man börja skola 10-åringar i ämnet "sexpositivism".

   "RFSL ger även tips till män som vill köpa sex av män"

   Man häpnar....

   "Varför denna översexualisering undrar jag? "

   Ja, varför? För vem?

   Radera
  6. "Jag läste i ett amerikanskt forum om hur den här sexpositva feminismen, när den kom, förstörde och splittrade hela kvinnorörelsen. Jag instämmer i den analysen."

   Jag tror det är ett enormt problem med den utvecklingen inom Svensk feminism också. De jag bemötts illa av har ofta varit från kvinnojoursrörelsen (som t.ex. sällan kunnat ta avstånd från "frivilligt våld" som jag "utsatt mig för" när jag sökt stöd hos dem osv osv). Tycker även den här artikeln exemplifierar högt uppsatta feministers normalisering av våld: :http://www.expressen.se/nyheter/kvinnojouren-om-utspelet-valdigt-anmarkningsvart/ . Hon talar om att man ska överväga (!) beslutet att utsätta sexpartners för våld. Varför i helvete ska man ens överväga något sådant? (Finns otaliga andra exempel i den "feministiska debatten"). Jag undrar var det ska sluta. Även genusvetenskap som anses "feministisk" verkar snarare som regel än undantag vara starkt "queer-influerad".
   Jag undrar så vilka feminister man kan lita på vad gäller detta. För mainstreamfeministerna verkar i allmänhet vara färgade av detta "liberala" tänk :/

   "Jag blir så jävla ledsen och besviken varje gång jag hör om fall som ditt..."
   Tack för alla dina snälla ord, det värmer! Det betyder mycket att det finns vettiga människor som du därute. Det blir allt färre som kritiserar problem som dessa. Jag är mycket oroad över det. RFSU och deras idéer har blivit "politiskt korrekt" är jag rädd....

   Det här inlägget på deras blogg är förresten också helt sanslöst. De jiddrar om hur oproblematiskt "våldssex" är när det finns "kommunikation" mellan parterna, men sedan erkänns rakt ut att det är "svårt" att kommunicera när man är fastspänd och har munkavle osv osv samt att man absolut inte kan "lita helt" på dessa "stoppord". Jaha, vad återstår då undrar jag? Hur de pratar om det är så motsägelsefullt att man häpnar då de samtidigt inte ger uttryck för ett enda uns kritik.
   http://rfsubloggen.blogspot.se/2013/08/bdsm-med-ansvar-och-respekt.html

   "Nu vill man börja skola 10-åringar i ämnet 'sexpositivism'".

   Visst är det förresten "normkritik" de brukar prata om i sina "upplysningsmaterial"? Jag är mycket skeptisk till det där, det verkar queert så det förslår. Har sällan kunnat hitta exakt vad den där "normkritiken" innebär och hur det definieras men det verkar vara ett populärt begrepp att slänga sig med. Verkar innefatta ett strikt tabu mot att problematisera porr har jag iallafall lyckats läsa mig till.

   Det är också himla roligt hur de försöker få det att framstå som att det enda problemet i sammanhanget är moralistiska normer. Den diskursen (för att använda ett av de postmodernas favoritbegrepp) som de själva bidrar till genom att försöka tysta all form av problematisering av "sex" (genom att hänvisa till moralism/fördomar) gör i själva verket att nya normer skapas och vips höjs vissa s.k. "sexuella praktiker" upp till något som inte kan ifrågasättas. Fastän det är just så som de själva menar att den hegemoniska makten fungerar.

   Radera
  7. "Varför i helvete ska man ens överväga något sådant?"

   Jag förstår hur du menar men vi feminister kommer ju inte ifrån det faktum, att det finns tjejer som säger sig bli sexuellt upphetsade av att bli slagna under "sex" med män. Hur mycket sanning det ligger i påståendet vet inte jag, men jag tror inte att det är särskilt vanligt. Det Carina säger är alltså, att i de fallen där tjejen är ung/kan misstänkas ha ett självskadebeteende osv, bör mannen överväga att låta bli att skada, även om tjejerna själva säger att de vill. Men vi vet ju hur många män funkar, så att vädja till de här BDSM-männen att ta ansvar för sina kvinnliga "sexpartners" är nog ganska dödfött.

   Jag har hört betydligt värre utspel från feminister angående "sex" än så. De där feministerna som tycker att de är mästare på sex, bara de skriker k*k och f*tta så högt och mycket de kan och som försöker inbilla tjejer att det är härligt att bli penetrerad i stjärten och att alla tjejer kan "lära sig" att få vaginala orgasmer, orgasmer i tarmen, orgasmer i brösten, orgasmer i hjärnan och tja.. orgasmer i örat;)

   Vi vet idag hur de allra flesta kvinnor får orgasm, dvs via kroppens sexuella njutningscentra - klitoris. Då kan man fråga sig hur det kommer sig att man (oftast manliga forskare genom tiderna, men även vissa "vanliga" kvinnor) hela tiden försöker finna "andra" vägar för kvinnor att få orgasm, tex genom att forskare förtvivlat letar efter den där g-punkten eller genom att hitta på att kvinnor har någonting sexuellt i tarmen som stimuleras när en man penetrerar tarmen?;)

   Radera
  8. ..."jiddrar om oproblematiskt "våldssex" är när det finns "kommunikation" mellan parterna, men sedan erkänns rakt ut att det är "svårt" att kommunicera när man är fastspänd och har munkavle osv osv samt att man absolut inte kan "lita helt" på dessa "stoppord"."

   Vi har väl alla legat med män i våra liv? Det finns väldigt många män därute som i kåthetens töcken inte tar någon som helst hänsyn, inte visar någon som helst respekt och som blir både hårdhänta, vilda, ivriga och som kör sitt eget race. Själv skulle jag aldrig (!!) lita på en BDSM-man. Det finns väldigt många män som inte "hör" ordet nej, så varför skulle de "höra" ordet "stopp"?

   Jag gillar "normkritiken" på så sätt att heteronormen ifrågasätts. Jag ogillar däremot mycket, när man får det att låta som att alla måste ha en positiv inställning "sex", allt slags "sex" och att man är så usel på att informera om skadorna/riskerna med sex. Det är tex konstaterat att kvinnor som har sex med män, drabbas av en hel del infektioner/sjukdomar som till och med är dödliga. (Förutom risken med ofrivilliga graviditeter, underlivsbesvär och inte minst - andra fysiska och psykiska skador.)

   ..."innefatta ett strikt tabu mot att problematisera porr"

   Här är ett ypperligt exempel på att ingenting, vad gäller "sex" får kritiseras/problematiseras trots att vi vet att den manliga porren påverkar främst unga killar och män i deras sexuella beteende. Här är viktigt att också se den manliga porren för vad den är - en manlig framställning av kvinnor och kvinnlig sexualitet, som de önskar att kvinnor och kvinnlig sexualitet skall vara. Det är manliga sexfantasier som inte har med kvinnor eller kvinnlig sexualitet att göra.

   Visst är det både tröttsamt och lite komiskt med alla de där männen som skriker om "moralpanik", "sexfientlighet" osv så fort någon ifrågasätter "sex" och manlig porr?;)
   Tyvärr är många kvinnor, även feminister, mycket "lydiga" och rädda för att framstå inför män som "moraltanter" och "sexfientliga".

   Kvinnor måste ta tillbaka sin sexualitet, själva beskriva den och sätta ord på den. Jag skulle säga att det är kvinnors absolut viktigaste uppgift idag, att vara ärliga om sin sexualitet. Det gäller alla "vanliga" kvinnor därute samt feministerna. Då spelar det ingen roll vad allehanda korkade män, som enbart talar i eget intresse, hittar på i sin "forskning" (hahahaha!) om kvinnlig sexualitet.

   Radera
 4. Är egentligen inte förvånad. Det första man kan ifrågasätta är hur det kommer sig att denna rabiata folksamling får olika bidrag och uppbackning via våra skattemedel? Det är något som definitivt borde belysas. Är det så att de skall agera som en lobbyorganisation för vidrigheter så kan väl intresserade vara med och finansiera det. Inte jag via skattsedeln?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kommer det sig att de får uppbackning av våra skattepengar? Ja, vi vet alla svaret på den frågan - vi lever i ett manssamhälle. Det var uteslutande män som skrev de här motionerna, med sitt manliga perspektiv på "sex" och det är män som styr landet och fördelar, vart våra skattepengar skall gå. Män kan göra i princip vad de vill med all sin makt i samhället och som jag brukar kalla det - hjärntvätta både kvinnor och män genom massiv propaganda.

   Det skulle vara intressant att veta hur mycket pengar som RFSU får i statligt stöd.

   Radera
 5. Något är uppenbarligen väldigt fel när det gäller sex i Sverige, verkar som att det som en minoritet ägnar sig ska anses vanligt förekommande och naturliga inslag hos de flesta även hos väldigt unga människor som varit sexuellt aktiva väldigt kort tid.
  Vad hände med utforskandet och gradvis mer avancerade lekar för de som så önskar?
  Är det den avancerade porren som fått unga människor att tro att ett normalt sexliv innehåller det som aktörer i dessa filmer sysslar?
  Är det inte dags att det tas fram kit med samma utrustning som de i filmerna använder som bedövningssalva, lavemangsutrustning osv. som kan säljas på apotek, livsmedelsaffärer.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med och jag skulle vilja sammanfatta det som att allting måste utmålas som "sexpositivt" i vårt samhälle. Det innebär att ingen, någon gång, tillåts rikta någon som helst kritik mot eller belysa riskerna med "sex". Ändå vet vi alla hur skadligt "sex" kan vara, framför allt för kvinnor och homosexuella män.

   Vi får inte tala högt om tex de analskador som gaymän uppvisar och som naturligtvis kvinnor kommer att uppvisa i mycket större utsträckning än vad de redan gör, om trenden med analsex fortsätter. Än så länge är analsex, vad man vet, tack och lov ganska ovanligt att praktisera på regelbunden basis. Vi får inte tala om hur BDSM-sex kan gå (och går) överstyr och att det alltid är kvinnor som skall vara de "undergivna" och därmed också falla offer för manligt sexualvåld. Vi får inte ens tala öppet och ärligt om kvinnlig sexualitet - vi skall låtsas att den är något helt annat, än den är.

   Och här sitter män på RFSU och skriver motioner om att BDSM-utövare är "diskriminerade" och att vi inte får tala om våld i sammanhanget. Det "låter" illa, tycker de.

   Kvinnor kan nog komma att bedöva sig i framtiden inför "sex" med män. De kanske kan låna "kitet" som de använder i den manliga porrfilmsindustrin, som du säger;)?

   Det är hög tid att kvinnor tar tillbaka sin sexualitet och själva sätter ord på den.

   Radera
 6. Inte klokt!
  RFSU är direkt antifeministiska. Kan dom ingen historia?
  Hur ska dom kunna gå ut i skolorna bland flickor med självskadebeteende? Ska de säga att "du kan visst sälja dig till män - bara du gör det frivilligt".

  Det var queer "feministen" Larsdotter som vittnade för försvaret(!) i BDSM-domen. Hur kunde hon normalisera det grova våldet och att en kvinna DOG!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Artikel i SVD:
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-battre-sexualundervisning_8602230.svd

   "RFSU har nyligen skickat ut det sexliberala och normkritiska materialet ”Sex i skolan” till landets alla högstadieskolor. Tidigare har man tillsammans med UR tagit fram materialet ”Sex på kartan” i samma anda. Tyvärr utelämnar RFSU både värderingar och kunskap som unga människor behöver ta till sig för att inte utnyttja varandra på det sexuella området."

   "Enligt lärarhandledningen ”Sexualkunskap” får inte heller lärarna säga som det är – att tjejer nästan aldrig frivilligt ställer upp på gruppsex. Då begränsar de nämligen, enligt RFSU, våra barns frihet att ”fritt utforska” det sexuella landskapet."

   "De killarna och våra barn får ingen hjälp av RFSU att kritiskt granska porrens falska verklighetsbeskrivning, där tjejer gillar att ha sex på alla tänkbara sätt med helt okända män. Däremot föreslår man att våra barn under biologitimmar ska fördjupa sig i ”konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte”. Många reagerar mot sexualiseringen av det offentliga rummet. Även om det finns goda ansatser i RFSU:s material hävdar vi att delar av innehållet faktiskt ökar sexualiseringen av våra barn och gör dem sämre rustade att få ett rikt sexliv."

   Radera
  2. Larsdotter försvarar att män mördar kvinnor under "sex"? Jävla Daddys Girl. Så trött på de där mans-fjäskarna.

   Radera
  3. Angående RFSUs praktika för analsex: Erik Rodenborg skrev så bra om denna:
   http://kiremaj70.blogspot.se/2011/07/sexualupplysning-pa-mans-villlkor.html

   "Statistik visar att majoriteten av unga kvinnor finner anala samlag obehagliga. Det skulle alltså finnas behov av en broschyr som uppmuntrar unga kvinnor att säga nej till sådana om de inte själv spontant vill. Men den som tror att RFSUs "praktika för analsex" innehåller något sådant blir besviken. Istället får vi läsa en broschyr som mest av allt verkar vara ett sätt att övertala kvinnor om att det går att genomföra på ett någorlunda skonsamt sätt."

   Radera
 7. Liam Murray, denna unkna argumentering än idag. "Om någon säljer sex för att visa sin kärlek, för att hen är kåt, för att hen är uttråkad eller för att hen blivit lovad att få pengar i ersättning så är det deras beslut och ingenting som staten har rätt att kriminalisera."

  Jag tycker att denna Liam Murray kan gå och dra något gammalt över sig.

  Diskussionen om prostitutionens vara eller icke vara går hög i Finland också. Och det är bara män som förespråkar fri sex. En kommentar på Yle:

  Rättskämpe,
  "Det ända raka är att acceptera att människor, oberoende av kön, skall kunna få tillgång sex helt lagligt. Det är givetvis en grundläggande rättighet. Utan sex skulle inga människor finnas. Det är lika viktigt som luft att andas, vatten att dricka och mat att äta. Köp av sex är en viktig möjlighet. För att eliminera nackdelarna skall det vara fråga om statligt eller kommunalt övervakade bordeller, både för män och kvinnor, med noggrann kontroll, inte minst medicinskt. Detta skulle i ett slag minska på människohandel, utnyttjande av minderåriga, våldtäckt osv."

  Hur många kommentarer som helst i denna stil och bara av män. Han är så dum så att han tror att pedofiler och våldtäkter försvinner om det finns statliga bordeller. Jag svarade på den men efter ett tag togs den bort för jag vände på perspektivet och då var det inte lika roligt längre. Idioten tycker att köpa kvinnor är en mänsklig rättighet. Men prostitution ÄR människohandel! Om dessa kräk till män kunde få in det i sina cementerade hjärnor! Så han går till prostituerade för att skaffa barn!? Han måste vara helt dum i huvudet. Men det är alla som förespråkar mäns mänskliga rättighet till sex och att köpa kvinnor, vuxnas rätt att själva få välja, en frivillig överenskommelse o.s.v. Öhhhhhhhh!

  Männen har blivit mycket våldsammare och prostituerade far många gånger väldigt illa och "försvinner" och ingen saknar dom och troligtvis har dom mördats. I Thailand är det inte så ovanligt och i USA också. Snuff-filmer?

  Jag har kanske skrivit om detta här tidigare men jag tar det igen. Under VM i fotboll 2006 i Tyskland där det fanns många mobila bordeller. Supportrar till dom förlorande lagen gick ock köpte kvinnor som dom misshandlade och våldtog i sin frustration över att deras lag hade förlorat. Och den otäcke Peter Antoine som under några år var reklampelare hos Media&Markt som sa i Aftonbladet att hororna ska vara glada att det finns män som överhuvudtaget vill köpa dom.
  SUCK!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Liam Murray vänder på steken, precis som män brukar göra när de vill skjuta fokus från sig själva till kvinnor. Liam verkar inte ha förstått, att det redan ÄR lagligt att prostituera sig?;)
   Inte heller förstår Liam Murray att prostituerade inte tycker att de har "sex" med torskar? Det är torskarna som tycker att de har "sex". Viktigt att sklija på tycker jag, annars får vi nog uppfinna ett nytt ord för "sex"?
   Om "sex"=köpe-runk och om "sex"=våldtäkt och om "sex"=grov misshandel (död) för kvinnor.

   Ändå verkar det som om RFSU tog Liams ord på allvar och nu skall verka för att utreda sexköpslagstiftningen?
   Vi kvinnor kanske skall vara glada över att män som Liam och Christian inom RFSU och andra män inom tex politiken "värnar" om kvinnors "rättigheter" på detta sätt?;)

   "Rättskämpen" är i alla fall ärlig med sina avsikter, även om hans manssyn är fruktansvärt unken, i mina ögon. Han säger vad vi alla redan vet: Många män tycker att det är mäns "rättighet" att få runka av sig i folk mot betalning. Rättskämpen måste nog få hjälp av andra, att andas, dricka och äta också;)

   "Rättskämpen", som med all sannolikhet är en man som också gapar om allas "rätt till yttrandefrihet", tog bort din kommentar. Män på nätet, censurerar kvinnor hej vilt, i frågor som handlar om kvinnor och som de vill diskutera åt kvinnor, utan kvinnors inblandning - i synnerhet frågor om "sex".

   Jag känner till det där om fotbollen men det är bra att du påminner om det, SQE. Att inte män som läser detta, skäms ihjäl över sitt kön? Män borde ställa sig upp och ta avstånd från män som tar ut sin ilska över att inte ha sparkat bra på en fotboll, på kvinnor? Det verkar för övrigt vara vanligt bland många män - att ta ut sin ilska och frustration på kvinnor. De vågar väl inte ta ut den på sina fysiskt jämlika bröder, de jävla feg-pittarna?
   Radera