Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-10-04

Alla måste vara sexuellt tillgängliga i manssamhället

Från Dagens Juridiks kommentarsfält, angående den senaste tidens debatt om den gruppvåldtagna 15-åringen, vars förövare dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten samt nya krav på samtyckeslagstiftning:

Nina
"Vi har redan samtyckeskonstruktioner i vår lagstiftning som fungerar väl att tillämpa, till exempel samtycke till våld. Självklart går det att lösa de tekniska frågorna. Det är också en självklarhet att normen måste vara att bägge parter behöver samtycka till sex. Det är en förlegad syn att utgå från en norm som säger att man vill ha sex om man inte protesterar."

NoBoyToy
"Nina har helt rätt i att alla människor, med nuvarande lagstiftning, är sexuellt tillgängliga för alla andra, tills de protesterar. Det innebär alltså att varje människa som riskerar att bli utsatt för andras ovälkomna sexualitet, tydligt och klart måste lyckas med bedriften att få en kanske blivande våldtäktsman att verkligen förstå och få insikt om, att ens kropp inte är tillgänglig för honom att tillfredsställa sin sexualitet i/på, i alla hål hur som helst.

Det räcker tex inte med att uttala ett "nej", att sova, att vara näst intill medvetslös av droger eller alkohol som kanske till och med stoppats i ens glas av våldtäktsmannen, att använda ett tydligt kroppsspråk (som tex att ligga helt apatisk, gråta eller vända bort huvudet när våldtäktsmannen försöker tvångskyssa en) eller att vara helt ensam mot 1 våldtäktsman med dubbel fysisk styrka, eller ens att vara helt ensam mot 8 gruppvåldtäktsmän. Detta är alltså signaler som inte ens vanliga män.niskor förväntas förstå eller reagera över.

Om man nu är en naiv idiot och fortfarande tror på ett rättskydd i landet Sverige för sexualbrottsoffer (ha ha ha!!) och dessutom har den makalösa turen att stöta på en polis och åklagare som gör detsamma (moahahaha!!!), kan ens ärende mot all förmodan hamna i domstol. I domstolen kommer våldtäktsmannen givetvis att berätta att han tyckte att det var okej för en, att ha "sex" med honom. (Vad som är sex för våldtäktsmannen, menar han nämligen är sex för andra också.) Att man själv säger att man inte ville och därför har anmält våldtäkt, tas ingen hänsyn till i domstolarna. Din kropp är inte din egen förrän du kan bevisa det och det gäller även för din egen vilja.

I domstolen måste man sedan bevisa att man har gjort vad man har kunnat, för att verkligen få våldtäktsmannen att förstå, att ens kropp inte var sexuellt tillgänglig för honom (man måste bevisa att han har haft uppsåt, dvs bevisa att han har förstått vad han gjorde). Om lampan dessutom var släckt i rummet där han våldtog en, menar domstolen att man naken och utlämnad bör ha lyckats göra sig fri och resa sig upp för att tända en lampa eller också skulle man ha haft sinnesnärvaro mellan våldtäkterna, att be våldtäktsmannen att tända lampan.

Lyckas man inte bevisa för domstolen, på ett sätt som domstolen anser är föredömligt, att man har gjort sitt yttersta för att få våldtäktsmannen att förstå att ens kropp inte var tillgänglig för honom att göra av sig i - frias han.

Nina har helt rätt - våra kroppar är sexuellt tillgängliga för alla andra, tills vi har lyckats bevisa motsatsen."

Jag hittade en artikel från 2007 på nätet, skriven av Katrine Kielos som mycket bättre beskriver, det som jag försöker säga ovan. Så jäkla bra skrivet och tyvärr - dagens sanning.
http://www.arenagruppen.se.space2u.com/text/2007/04/valdtagna

"I vår svenska lagstiftning kräver ett brott som våldtäkt uppsåt (om det gäller vuxna). I många av de fall som orsakat stora kvällstidningsrubriker och där allmänheten förfasat sig över att det inte blivit fällande dom, har kontroversen gällt just uppsåtskriteriet. En vanlig situation: man kan med teknisk bevisning styrka att ett samlag har genomförts mellan gärningsman och målsägare, men ord står mot ord. Hon: jag blev våldtagen. Han: vi hade sex. Det som då krävs för en fällande dom är bevis för att han förstod (eller borde ha förstått) att han våldtog, det vill säga uppsåt. Om domstolen utifrån omständigheterna inte kan anta att han förstod att vad han gjorde med sin kuk, sina händer, eller något annat avlångt föremål den där kvällen var just en våldtäkt, ja då är det inte våldtäkt i lagens mening.

För att en domstol skall kunna döma någon för våldtäkt tvingas den resonera kring hur den sexuella handlingen (som hon hävdar var våldtäkt och han hävdar var sex) förhåller sig till normen för sexualitet. Kan det inträffade rimligen ha uppfattats som sex av en normal man? Om den sexuella handlingen kan antas ligga inom normen för ”normal manlig sexualitet” och den åtalade hävdar att han endast hade sex med målsägaren, då har han inte uppsåt att begå brott och kvinnan har heller inte blivit våldtagen.

Svenska domstolar kan alltså besluta att det en kvinna har varit med om inte är våldtäkt utan vanligt sex. Och sex är inget att böla över, sex är sexigt, sex är något som händer med kvinnor. Att kvinnan i fråga känner sig våldtagen beror bara på att hon har misslyckats med att se den objektiva verkligheten, mannens verklighet, lagens verklighet. Det mannen inte fattar kan inte lagen fatta. Mannens tolkning är lagens.
Våldtäkter regleras utifrån normen för manlig sexualitet. En handling som kan anses vara normal manlig sexualitet och som den åtalade anser var normal manlig sexualitet, kan inte vara våldtäkt. Detta då mannen i detta fall saknar uppsåt: han ville inte begå ett brott, han ville bara knulla. (Och att knulla kan ju aldrig vara ett brott, eller?)

Att det vi ser som ”normal” manlig sexualitet skulle kunna bygga på systematiska kränkningar av kvinnor är en svindlande tanke som orsakar liberal kortslutning.
Men vi måste framkalla just en sådan kortslutning om vi vill förstå våldtäkt. Det finns inte en objektiv sanning om en händelse som våldtäkt. Den verklighet i vilken våldtäkter och övergrepp sker är en splittrad verklighet, en verklighet delad av det ojämlika förhållandet mellan könen. I ett patriarkalt samhälle som vårt uppfattar män och kvinnor samma sexuella situation olika. Vi är uppfostrade så: mannen till aggression och aktiv förförelse, kvinnan till passivitet och oförmåga att säga varken ja eller nej.


Detta leder till att män varje dag har sex med kvinnor i tron att det är sex medan kvinnorna samtidigt upplever sig bli våldtagna. Bägge dessa personers bild av händelsen är sann. En man kan ha sex och den kvinna han har sex med blir när han har sex med henne våldtagen. Detta dubbla förhållande framkommer exempelvis mycket tydligt i Katarina Wennstams intervjuer med förövare i boken En riktig våldtäktsman. Att mannen och kvinnans förståelse av händelsen är olika är ingen motsägelse.

En kvinna som rör sig i det offentliga rummet upplever dagligen hur hennes kroppsliga integritet kränks av blickar, händer och kommentarer. Allt som händer efter att en kvinna säger nej är våldtäkt lär de oss. Omvänt gäller naturligtvis att allt som händer innan en kvinna säger nej är sex. Principen är: alla kvinnor tillgängliga alltid om annat uttryckligen ej anges. Att inte ha rätt till sin egen kropp är att bli kvinna och att vara kvinna.

Statistik från Brå:
Antal anmälda våldtäkter 2011: 6509 st
Antal icke dömda/lagförda, dvs friade för våldtäkt 2011: 6341 st
Antal dömda/lagförda för våldtäkt 2011: 168 st


Antal anmälda våldtäkter mot barn 2011: 2900 st
Antal icke dömda/lagförda, dvs friade från våldtäkt mot barn 2011: 2740 st
Antal dömda/lagförda för våldtäkt mot barn 2011: 160 st


2 kommentarer:

 1. Det har blivit så naturligt och normalt att kvinnor och tjejer ska vara sexuellt tillgängliga att man nästan upphört reflektera över det. Bra med tankeväckande inlägg som jag hoppas att också unga tjejer läser. Kommer det någonsin bli någon ändring?
  Rain

  SvaraRadera
  Svar
  1. I vårt samhälle reflekterar man knappt över att kvinnor och flickor skall vara sexuellt tillgängliga för män, till och med för främmande män när de går utanför dörren. Det är manlig sexualitet som påtvingas oss, vare sig vi har bett om det eller inte.

   Det allvarliga är när rättsväsendet har samma syn för det innebär att vi inte är lika inför lagen. Det är mannen som avgör, om han har våldtagit en kvinna eller ej. Insåg han vad han gjorde (hade han uppsåt) eller var det bara sex för honom?=sex för kvinnan.

   I och med uppsåtet så är det alltså inte kvinnans upplevelse eller själva händelsen/handlingen som avgör vad som har hänt - det är mannen. Kan inte kvinnan/åklagaren bevisa att mannen våldtog OCH förstod att han våldtog - då bestämmer domstolen att det var sex och inte våldtäkt. Inte bara sex för mannen, utan alltså även för kvinnan.

   Kommer det någonsin att bli någon ändring Rain? Ja, så här har det inte alltid sett ut i historien även om det är lätt att tro det, när män börjar prata om naturliga "sexuella spänningar" mellan könen och att det ligger "biologi" bakom allt detta och män hänvisar till reproduktionen. Det fanns en tid när män var ganska "erotiserade" och sexualiserade för andra män i samhället, dvs som nästan bara kvinnor är idag.

   De flesta människor tycker att sexualitet är samma sak som reproduktion - det är så vi uppfostras och det matas in i våra huvuden från det att vi är små barn. Här är viktigt att notera att alltihop detta, alltså bygger på mannens penetration och utösning - det är "sex". Ett sätt för mannen att ha sex men tyvärr ett "sex" som inte ger, i alla fall vad vi vet, en majoritet av alla kvinnor någonting sexuellt alls. Den här stora sexlögnen, som jag kallar den i något inlägg, lever väldigt många människor med.

   Problemet under alla historiska år har varit att män inte har forskat och/eller förtigit/förvanskat sin forskning om kvinnlig sexualitet. Fortfarande finns väldigt lite forskning om kvinnlig sexualitet och det är inte svårt för mig att förstå varför.

   Problemet är ju också att män sitter på all makt i världen, könsmaktsordningen och patriarkatet och att även vi kvinnor lever under det och alla manliga skapade föreställningar/skapelser om kön och sexualitet. Vi kvinnor lärs snabbt i manssamhället, utan att ifrågasätta, hur vi skall ha "sex" med män. Om vi gillar det sexuellt eller ej, spelar ingen roll - det är något som vi måste "bjuda" mannen på (det regelbundna manliga intrånget i våra kroppar) för att hålla honom nöjd och glad. Problemet är ju bara att vi kvinnor på så sätt skapar vår egen "fälla", vilket visar sig tex i våra domstolar där en mans penetration av en kvinnokropp=sex, även för kvinnan. Hon fick ju snopp i sig och kan ju förstås därmed ha gillat "sexet" - det gör ju alla andra heterosexuella kvinnor där ute i stugorna.;)   Radera