Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-09-05

Uppdrag Granskning om incest-pappan "Erik"

2013-09-14
Tillägg till detta inlägg. Nu har dokumenten i detta ärende publicerats på nätet, dvs polisförhör med barnet, barnavårdsutredningen och vårdnadsutredningen. Läs dem här.
Senaste inlägget om Socialtjänstens utredningar finner ni här.

Igår tittade jag på Uppdrag Gransknings program "Processen, om pappan "Erik" som anses skyldig till incest trots att åklagaren släppt fallet." 
Mina och andras farhågor besannades.

"Förtvivlade pappor" som anser sig ha blivit oskyldigt anklagade för våldtäkt och sexuella övergrepp mot sina barn och som därför driver vårdnadstvist om sina barn (läs: Papparättsrörelsen) har kontaktat Uppdrag Granskning och hävdat att de "saknar möjlighet att försvara sig", vilket är själva anledningen till att UG valde att granska fallet med pappa "Erik".

"Under årens lopp har Uppdrag gransknings redaktion fått många samtal och brev från förtvivlade pappor som anklagas för att förgripit sig på sina egna barn och som hävdar att de saknar möjlighet att försvara sig. Papporna ser sig som rättslösa..."

Eftersom de allra flesta separerade pappor i Sverige idag, har gemensam vårdnad om sina barn och alltså inte driver vårdnadstvist om dem (92%), så undrar man om Uppdrag Gransknings reporter, Jorun Collin inbillar sig att pappa "Eriks" situation är ett vanligt förekommande "fenomen" i samhället? Det är det alltså inte. ALLA pappor, dvs 100%, är naturligtvis inte heller lämpliga vårdnadshavare om barn.

Påståendet i rubriken, om att anonyme pappa "Erik anses skyldig till incest" (läs: är oskyldigt anklagad för incest) grundar Jorun Collin på, att Socialtjänsten i den första utav två utredningar, dvs barnavårdsutredningen, påstått att:

’Ellen’ är ett litet barn vars hälsa och utveckling tagit skada av att hon varit utsatt för sexuella övergrepp och försummelse hos sin pappa.”

Det här är förstås en olycklig formulering, då ingen kan veta säkert om pappa "Erik" är skyldig till att ha förgripit sig på sitt barn, eller ej. Man skulle alltså ha formulerat den här meningen på ett annorlunda sätt, tex:

’Ellen’ är ett litet barn vars hälsa och utveckling misstänks ha tagit skada av att hon möjligen kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp och med sannolikhet har blivit utsatt för försummelse hos sin pappa.”

Den olyckliga formuleringen i en utav utredningarna, dvs den första barnavårdsutredningen är naturligtvis inte skäl nog för en reporter på UG, att underkänna två stycken gedigna utredningar, utförda av utbildade och erfarna socionomer på Socialtjänsten.

Uppdrag Gransknings reporter hävdar också, att båda dessa utredningar skall underkännas och göras om, pga att pappa "Erik" inte fick någon "formell" kallelse till den första utredningen. Socialtjänsten menar dock att pappa "Erik" har blivit kallad till den första utredningen vid ett "flertal tillfällen" på andra sätt, samt blivit kallad via familjerätten. Pappa "Erik" fick också två personliga besök av Socialtjänsten i den andra utredningen, dvs vårdnadsutredningen, där han fick ge sin version av saker och ting.

Uppdrag Gransknings reporter Jorun Collin, letar efter nålar i höstacken, i syfte att utmåla pappa "Erik" som oskyldigt anklagad för incest mot sin lilla dotter. Att polis och åklagare inte kunde bevisa juridiskt, att "Erik" hade förgripit sig mot sitt barn, innebär naturligtvis inte att "Erik" är oskyldig till att ha förgripit sig mot sitt barn.

FAKTA som framkommer i programmet:

Pappa "Erik" har själv valt bort möjligheten att få träffa sitt barn, i närvaro av kontaktperson. Han menar att det "gör mer skada än nytta".

Socialtjänstens utredningar visar, att det tre år gamla barnet "Ellen" har berättat för dagispersonalen och för sin mamma, att pappa "Erik" har utsatt henne för sexuella övergrepp. "Ellen" har, då hon beskriver övergreppen från pappan, använt sig av diverse könsord som är mycket onormala för tre-åringars vokabulär, ord som tre-åringar normalt inte känner till. Utredningen visar också, vilket pappa "Erik" medger och som också bevisas av hans journal från psykiatrin att han, sedan han separerade från sitt barns mamma ca 1,5 år tidigare, har varit djupt deprimerad, lidit av energibrist, sömnlöshet samt varit självmordsbenägen. Pappa "Erik" har varit sjukskriven från sitt arbete p.g.a sina psykiska besvär och togs till slut in på psyk under en period, där han fick vård. Under denna period valde han, av naturliga skäl bort umgänget med sitt barn. Mamma "Sofie" var istället den som fick sköta om "Ellen" under tiden som pappa "Erik" var inlagd på psyket och pga av sina besvär, inte klarade av att ta hand om sig själv, än mindre ett litet barn.

Mamma "Sofie" och hennes advokat har avböjt att medverka i UG. Deras version får vi alltså inte höra alls, i programmet men vi får veta att: "hos mamman och Socialtjänsten finns inga tvivel om att övergrepp har begåtts".

Socialtjänstens utredningar visar också att "Ellen", ett blott tre år gammalt barn har fått "ta ansvar" för sin ledsna, deprimerade och sorgsna pappa, något som pappa "Erik" säger sig inte finna konstigt alls. Han kanske tycker att det är normalt att hans tre-åring skall ta ansvar för honom och behöva oroa sig över sin pappas psykiska ohälsa?

Pappa "Erik" spelar in mötena med Socialtjänsten (med UG:s hjälp?) med dold kamera och bandspelare, där han alltså skall ge sin syn på Socialtjänstens utredningar. Han visar sig vara mest fokuserad på sitt eget mående, sina egna känslor och verkar inte förstå att det är "Ellen", hans barn och hennes bästa och behov som skall avgöras och diskuteras. Han säger tex saker som:

- "Jag har blivit fråntagen min dotter"
- "Jag har inte fått träffa min dotter på 170 dagar"
- "Hur tror du att det känns för mig?"

Uppdrag Gransknings reporter bör, då hon har åtagit sig att göra ett program om vårdnadstvister och vårdnadsutredningar, ha kunskap om att det inte är pappans känslor och "rättigheter" som skall diskuteras. Det är fullständigt oväsentligt vad pappan anser sig ha för "behov" av sitt barn. Det är barnets behov som skall diskuteras och utvärderas av Socialtjänsten.

SVT:s reporter Jorun Collin nämner inte heller, i sin mycket partiska framställning där endast den ena sidan belyses (dvs pappans sida) att det måste göras en riskbedömning åt barnet i den här typen av fall. Jorun Collin är en tidigare resereporter på SVT och har förmodligen inte ens hört talas om riskbedömningar i vårdnadsutredningar? Här skall man alltså ställa sig frågan om barnet kan vara utsatt för någon form av risk och skada hos pappan. Man skall ställa sig frågan om barnet kan vara utsatt för någon risk och skada hos mamman. Det är mycket troligt, att Socialtjänsten har gjort bedömningen att barnet inte utsätts för någon som helst fara eller risk hos mamman men att det finns stor risk för att barnet befinner sig i en mycket osäker och otrygg miljö hos sin pappa. Det finns många frågetecken kring pappan. Därför föreslår också Socialtjänsten att barnet till en början, bara skall umgås med sin pappa i närvaro av en kontaktperson och att mamman skall ha ensam vårdnad. Ett fullständigt normalt och korrekt förfarande enligt gällande lag och barnkonvention, som alltså ser till barnets bästa och inte till pappa "Erik" och vad han vill och känner.

Allt övrigt trams i UG:s program om "stackars pappa Erik", som tex petitesser och fokus på hur polisförhöret gick till i detalj eller vad pappa "Eriks" vänner "vittnar" om när det gäller deras söner som suger på varandras snoppar på dagis osv, tänker jag inte ens gå in på. Det är en så fånig, spekulativ, oseriös, amatörmässig och partisk journalistik, att jag inte finner ord.  

Summa summarium är, att det finns en risk för att "Ellen" inte har det bra hos sin pappa och att hon kan komma att utsättas för skada hos honom. Det finns ingen risk för att "Ellen" inte har det bra hos sin mamma. "Ellens" bästa är därför att bo hos sin mamma och att hon får träffa sin pappa, endast i närvaro av en kontaktperson.
 
PUNKT. Svårare än så är det inte.

För övrigt vill jag bara säga - stackars barn och stackars mammor i Sverige. Barnpornografi-brotten ökar, det som vi brukar kalla pedofil-porr i bloggen. Våldtäkterna mot barn ökar och i majoriteten av fallen, begås våldtäkterna mot barnen av en man som barnen känner. I majoriteten av fallen är det en pappa, en styvpappa eller en annan manlig släkting som våldtar barnen.

I USA räknar man med att 1 av 4 flickor utsätts för våldtäkt under sin barndom och att 1 av 6 pojkar gör detsamma. Hur ser det ut i Sverige? Hur stort är egentligen problemet, mörkertalet? Är svenska män mindre benägna att våldta barn, än amerikanska män?

Samtidigt så utdöms gemensam vårdnad om barnen i 92% av fallen, i vårt land. Samtidigt så dömer svenskt rättsväsende inte ens 10% av de män som misstänks för våldtäkt mot barn, till straff. Samtidigt så drivs PAS-agendan på våra socialkontor och i våra domstolar, vilket innebär att det finns barn som tvingas bo hos pappor som förgriper sig på dem, pappor som har mördat barnens mammor och pappor som har misshandlat både barnen och deras mammor. Barn skickas till och med till våra fängelser för att "umgås" med sina kriminella pappor. Man kallar det att barn har "behov" av att umgås med sådana pappor. Mammor är bakbundna på alla sätt och varken får eller kan skydda sina barn från den här typen av pappor. De enda "rättslösa" i Sverige, är alltså barnen som har pappor som skadar dem.

Vad gör Sveriges Television med tanke på ovanstående? De utelämnar all denna information, statistik och fakta, dvs ignorerar det verkliga samhällsproblemet och väljer att istället sätta en tidigare rese-reporter på att göra ett partiskt och vinklat program på bästa sändningstid där en anonym pappa, vars barn har berättat om sexuella övergrepp från hans sida, ensam får göra sin röst hörd.

Ett program som syftar till att få svenska folket att tro, att det är vanligt att barn falskt anklagar sina pappor för våldtäkt och att detta kan hända vilken pappa som helst. Ett program som medvetet syftar till, att vi skall tycka synd om pappa "Erik" som påstår sig ha blivit "illa behandlad" av sociala myndigheter, trots att de bara har gjort sitt jobb, enligt gällande lagar och regler. Ett program som vill få oss att tro, att pappors sexuella övergrepp mot barn, i själva verket bara är rena fantasier hos barn och mammor och att Socialtjänstens utredare, kan hitta på vad fasiken som helst, i syfte att "sätta dit" stackars pappor som "Erik". Ett program som vill få oss att tro att pappa "Erik" är oskyldig till att ha förgripit sig mot sin dotter eftersom han, som de flesta andra misstänkta barn-våldtäktsmän, inte har kunnat dömas i domstol, då beviskraven har gjorts skyhöga för den typen av brottslighet. "Juridiskt friad" är alltså inte lika med "oskyldig till brott". Ett program som vill få oss att tro att män och pappor är mer skyddsvärda och mer rättslösa, än barn i samhället.

Programmet om incestpappan "Erik", görs på ett skrämmande och fullständigt hårresande förljuget, partiskt, osakligt och spekulativt sätt men det är å andra sidan inte första gången som vi ser reportrar på SVT agera på ett sådant här oseriöst, amatörmässigt och oprofessionellt sätt. Jag utgår ifrån att Jurin Collins reportage om incestpappa "Erik", kommer att fällas av granskningsnämnden. 
 
Vilka deltog i arbetet?
Jorun Collin, reporter
Jan Eliasson, foto och redigering
Lina Makboul, redaktör

Jorun Collin och Lina Makboul

 23 kommentarer:

 1. Detta program är ett rejält övertramp av SVT och UG.
  Skall anmäla detta till granskningsnämden. Här en länk för dessa som vill anmäla:
  http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/

  I programmet anges att mamman beretts möjlighet att deltaga. Alla insatta i hur vårdnadsmål hanteras av domstolar förstår nog varför hon avböjde.

  Det är ju en process i domstol som pågår och går då mamman som har en bevekelsegrund som bygger på att hon måste skydda sitt barn ut i media eller internet och berättar så används det mot henne i domstolen. Domstolen ser mycket allvarligt på sådant. Men bara för mamman.Tydligen är det slutförhandling i höst.

  Advokater som sysslar med familjerättsmål känner väl till detta förhållande.

  För pappan är det inga som helst problem att i media eller på internet bedyra och berätta sin version om hur oskyldig han är.
  Jämför med "mangamannen" som bereddes möjlighet att varhelst i media berätta sin historia, fick eller kunde mamman göra det. Icke sa nicke det är förbehållet pappan.

  Detta program blir en partsinlaga i denna pågående tvist

  Mamman riskerar att mista vårdnaden om hon gör det. Hon var nog säkert starkt avrådd av sin advokat vilken inte heller kunde eller ville deltaga.

  Detta kan nog bara tolkas som ett beställningsuppdrag från pappisrörelsen.
  Det var ju så många oskyldiga pappor som skrivit.

  Att det sen är mångfallt fler utatta mammor som skrivit till UG och berättat att deras barn förs till sina förövare med domstolen hjälp nämner man inte.

  Snälla UG gör om, gör rätt låt en eller flera mammor få ett repotage också.
  Ni kommer att finna en verklighet som är skrämmande.

  Hoppas att slutförhandlingen går bra för det här barnet.
  Kan bara hålla tummarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken, min vän. Jag skall definitivt anmäla detta program till granskningsnämnden.

   "...ut i media eller internet och berättar så används det mot henne i domstolen."

   Visst är det så. Men bara för mammor, som du skriver. Pappor kan tydligen, utan problem hänga ut sina barn på nätet och på tv utan att det får några som helst konsekvenser för dem i vårdnadsmålen.

   Jag satte kaffet i halsen när det framhölls i programmet som om tex fynd av pedofilporr i datorn, medicinsk bevisning på skador osv samt spermaprov på snuttefiltar osv, skulle göra att en pappa skulle kunna bli dömd i domstol. Det är inte sant - det vet vi bl.a från manga-barnporrmannen Simon Lundströms fall. Han blev inte dömd, inte ens för barnporr-brottet och han fick dessutom umgänge med sin dotter.

   Visst är det Papparättsrörelsen som har mobiliserat sina krafter och kontakter för att få till stånd ett sånt här program på bästa sändningstid i det statliga SVT. Det är ju de som sitter på nätet och förklarar sig vara "oskyldiga" till både våld och våldtäkt mot sina barn och deras mammor.

   Nej, det nämns inte ett ord för att kritisera eller ifrågasätta pappan, eller vad jag tror, är pappans egna tillkallade "experter", tex Bo Edvardsson. Det är ingen opartisk granskning med andra ord. Inte heller nämner man med ett ord, den verkliga cancersvulsten i vårt land och alla andra länder - dvs pappor och män som begår våldtäkt mot sina barn. Inte med ett ord, nämner man hur domstolar och sociala myndigheter hämtar barn med polis i skolan/förskolan, barn som är livrädda för sina pappor och hur man från en dag till en annan, med polismyndighetens hjälp, flyttar barnens boende från en trygg mamma till en pappa som de är livrädda för, pga våld som han utsatt dem och/eller deras mamma för. DET, denna inbillade "fadersrätt", är det stora problemet i vårt samhälle.

   Som Erik Rodenborg skriver, så finns det mammor som har skrivit till UG och bett dem granska deras fall. Det finns inget intresse, trots att det är det stora samhällsproblemet för barnen och inte pappor som anser sig vara "oskyldiga" till brott. Ville man granska BARNENS situation i samhället idag, så hade man talat med deras mammor. Här väljer man istället att tala med en pappa som blivit anklagad för våldtäkt mot sitt barn, i syfte att utmåla honom som "oskyldig" istället för att ta hans barns bästa i beaktande.

   Jag håller också tummarna för detta barn... men jag är skeptisk. Nu gör man som i Simon Lundströms fall, skapar propaganda innan målet är avgjort i syfte att påverka utgången till pappans bästa.

   Radera
  2. ""Jag satte kaffet i halsen när det framhölls i programmet som om tex fynd av pedofilporr i datorn, medicinsk bevisning på skador osv samt spermaprov på snuttefiltar osv, skulle göra att en pappa skulle kunna bli dömd i domstol. Det är inte sant - det vet vi bl.a från manga-barnporrmannen Simon Lundströms fall. Han blev inte dömd, inte ens för barnporr-brottet och han fick dessutom umgänge med sin dotter.""

   Allt detta och lite till är uppfyllt i "mangamannens" fall. Hur kan man hävda i programmet att om dessa fakta funnits så hade läget varit ett annat för pappan.

   I det läget höll Tv`n på att åka ut genom fönstret.

   Radera
  3. Just precis. Jag satt igår kväll och funderade på att slänga ut tv-apparaten för gott. Sitta och betala för sån här jävla skit, alltså? Är det inte förljugen "journalistik" och ren propaganda, så är det program och filmer bara gjorda för, om och av män.

   Radera
 2. Det är en skandal att statlig television som kallar sig Uppdrag GRANSKNING kan göra ett sådant här program. Det här är ingen granskning utan en oärlig, vinklad, pedofilvänlig partsinlaga.

  Pappan och tyvärr väldigt många andra gör allt för att dissekera "Ellens" historia. De fokuserar på detaljer, felaktiga formuleringar och diverse fomaliteter. Allt för att skapa misstroende mot "Ellen" och styra bort fokus från hennes egna ord. Pappan har inte ens någon egen förklaring till varför hans dotter påstår att han begått övergrepp mot henne och reportrarna har mage att påstå att han är oskyldigt anklagad - av sin egen treåriga dotter!

  Ändå tycker jag att paret som tillåts uttala sig i slutet är det värsta. Pappan har alltså kallat in sin egna vänner som får vittna om hur mycket deras barn leker hela tiden (vilket verkar otroligt då f.personalen säger tvärtemot och de har ingen anledning att ljuga) och att flickan har fått sina idéer från att hon sett deras barn ha oralsex med varandra på toaletten. Det är så j-a sjukt! De får det att låta som den mest normala saken i världen när det i själva verket är en stark indikator på att de barnen också har blivit utsatta för övergrepp. HUR kan de få sitta och använda sina egna sexualiserade barn som argument mot Ellens historia utan att bli ifrågasatta!? Helt ofattbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som någon skrev: UPPDRAG VINKLING

   Det är verkligen skandal att Sveriges Television återigen gör den här typen av vinklad propaganda. I synnerhet i detta ämne, som drabbar barnen i samhället. Kan SVT sjunka lägre än så? Det värsta jag har sett hittills är Evin Rubars "Könskriget" som också fälldes av granskningsnämnden för sin usla journalistik. Det här är inte lika illa men det är mer illa, på så sätt att det är barn det handlar om. Detsamma med Janne Josefssons program om "barnfattigdomen".

   Ja, Jorun Collin vänder på varenda liten sten för att försöka hitta något att "ta" på. Hon lyckas inte. Det blir till ett himla virrvarv av spekulationer och insinuationer, allt för att "bevisa" för allmänheten att den här stackars pappan är oskyldig och hans barn, barnets mamma, dagispersonalen samt Socialtjänsten "ljuger". Av vilken anledning skulle de göra det? För att "sätta dig" den här pappan? Frånta honom hans obevakade umgänge med barnet, av ren elakhet? Ha ha ha!

   Jag håller med om föräldrarparet med de översexualiserade sönerna. Det är pappans vänner som får sitta och göra efterkonstruktioner och deras ord görs viktigare än dagispersonalens, trots att dagis inte har anledning att ljuga och att pappans vänner har det. Pappans vänner anses tydligen trovärdiga när de försöker förklara hur det kommer sig att barnet säger att hon blivit utsatt för övergrepp av sin pappa? Själv har han inget svar att ge, när frågan ställs.

   Det är sjukt, alltihop. Treåringar har inte den typen av ord i sitt vokabulär, naturligtvis och inte heller kan "normala" treåringar visa med handling hur man ger oralsex till män, som flickan gjorde för dagispersonalen. De två pojkarna med det översexualiserade beteendet, skulle jag hålla stenkoll på om jag jobbade på förskolan. Deras beteende är inte heller "normalt" för barn som bara är i förskoleåldern.

   Pappans vänners utsaga har hur eller hur inget som helst bevisvärde i fråga om någonting alls, så hela deras historia borde inte ha varit med i programmet öht.   Radera
  2. Sen kan man undra vad detta skall gå ut på? Är Sveriges Televisions avsikt att väcka opinion för att ändra regelverket? Dvs ge ALLA pappor vårdnaden om barn, om det är så att de anses vara juridiskt oskyldiga till brott mot sina barn? Vill man ställa samma krav på bevisföring hos Socialtjänsten som i våra domstolar? Eftersom nästan inga barn-våldtäktsmän döms i våra domstolar - vad gör det mot barnen? De har ju då inte en chans att skydda sig från pappor som skadar dem och inte Socialtjänsten heller?

   Mammorna är ju redan bortkopplade så de kan inte göra ett skit heller.

   Radera
  3. Ja, vad var syftet med programmet? Pappan fick säga sitt och hans "vittnen" fick prata. Mamma och barn förtalade. Det var som sagt inte ens en granskning av något, utan bara en partsinlaga. De vill nog väcka opinion. Få alla de som sitter hemma och slötittar att tro på att mammor och barn ljuger. Mata in budskapet om att män som är anmälda får övergrepp är oskyldigt anklagade.

   Anmälde också detta unkna program till GN. Jan Josefsson, kan han inte bara sluta göra TV? Mannen har uppenbarligen hybris och tror att han är någon supergranskare som får göra vad han vill för att visa olika påhittade sanningar. Kan inte saker bara förändras någon gång?

   Radera
  4. "inte ens en granskning av något, utan bara en partsinlaga."

   Exakt AG! Du lyckas alltid formulera det.

   Jag tror också att detta är ett sätt att mata in "budskapet" - det som brukar kallas propaganda. Det verkar finnas stora problem i manssamhället att beskriva verkligheten och sanningen om män - det jobbas hårt på att framställa män som bättre än vad de är. Det är tydligen viktigare än att se till att skydda kvinnor och barn?

   Janne Josefsson måste väl gå i pension snart, liksom gammelgubben och barnhataren Lambertz (m.fl)? Vi måste ha in lite nytt blod men med tanke på jurister som tex Mårten Schultz och journalister som Jorun Collin, så ser det ju inte vidare ljust ut..? De är drillade apor.


   Radera
 3. Jag ser det här programmet som en naturlig följd av Könskriget. Först slår man på kvinnor direkt och sedan på dem indirekt och skadar allra mest genom att slå på deras svagaste punkt - barnen. Då har man neutraliserat kvinnor totalt.
  Om Sandvikenprogrammet var Barnkriget 1 så är det här Erikprogrammet Barnkriget 2.

  Förresten jättebra skrivet NBT!
  Det här ska användas mot Granskningsnämnden som själva har en dålig kvinnosyn och barnsyn. Det fäller aldrig ngt program numera som inte drabbar män på något sätt.
  Man fick inte ens anmäla Sandvikenprogrammet eftersom det bara var vårdnadshavarna som kunde reagera å barnens vägnar. De som var inblandade själva och gick emot barns bästa. Barn är alltså helt skyddslösa själva.

  Jag är så för*****d efter det här senaste UG-programmet. Jag är så trött på pappaister som är kvinnohatare, övergreppsförnekare, prostitutionsivrare, vill ha biologiska könsroller, viii försvåra för skilsmässa, mot abort, osv. Är det ingen som ser det sambandet på UG!?

  Jorunn Collin gör bara vad hon får göra. Kvinnor slutar ju på UG som inte får igenom sina idéer så hon helt enkelt i Nils Hanssons och Jan Josefssons våld.
  Det var ju nästan inga på UG som vågade protestera mot hans uppblåsta och avskyvärda beteende under grävkonferensen. Josefsson är kung och patriark där. Förresten är hels SVT patriarkalisk. Erik R uttryckte det så bra på sin blogg i en kommentar:

  "UG och SVT är fast förankrat i en faderrättslig grundsyn. Att försvara kvinnor och barn mot patriarkal makt är de bara intresserade av om programmen råkar handla om ex.vis Afghanistan eller Saudi-Arabien."

  Jag ska ta mig en allvarlig funderare om jag vill bidra med licensen till ett bolag som ser ner kvinnor. Varför ska vi betala för att se män på rad i nyhetssändningar? För att se rader av män (med tvivelaktig kvinnosyn) i nöjesprogrammen och som den sura grädden på moset UG?

  Nu ska jag skriva anmälan till GN...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 01:11
   Det ligger mycket i det du säger..

   Hur gör män för att slå som hårdast mot kvinnor? De använder barnen.
   Vi ser detta fenomen i heterofamiljer där män/pappor använder våld mot sina familjemedlemmar. Vi ser det i heterofamiljerna där kvinnor vill skiljas och männen hämnas på dem, bl.a via barnen. Vi ser det i vår antifeministiska historia, där bara män styrde samhället och där män behöll kontrollen över kvinnorna genom barnen. Det pågår fortfarande - världen över. Män plågar till och med husdjuren i heterofamiljerna för att "komma åt" kvinnor och barn och visa sin makt. Via barnen kan män få kvinnor att ställa upp på nästan vad som helst.

   Jag har varit förbannad länge. UG är ju numera känt för att göra program om män som misstänks för sexuella övergrepp mot barn, det började väl med "fallet Ulf"? Det är anmärkningsvärt att Sveriges Television försvarar misstänkta barn-våldtäktsmän på detta sätt, inte minst på det sätt de gör det. Senaste programmet om incestpappan Erik är ett hysteriskt hopkok av indicier och spekulationer.

   Det du skriver om Granskningsnämnden förvånar mig inte alls. Vi ser samma sak hos många myndigheter idag - kvinnors klagan ger inga resultat. Mäns gör det. Det spelar liksom ingen roll vad det handlar om. Ju fler som skriver in och anmäler, desto större chans att de lyssnar, tänker jag?

   Jag vet inte vad det är för fel på Jorun Collin, hon borde skämmas. Har hon verkligen gått journalistutbildningen, undrar jag? Hennes pappa är ju den där motor/bil-reportern på AftonBocken.

   Erik är fantastisk på att uttrycka vad det handlar om. Jag instämmer i det han skriver. Det är dagens sanning.

   Ja, varför skall vi kvinnor betala för all skit på mans-teven? Jag skrev ju ett inlägg om, för ett tag sedan, hur det ser ut på tv. Det är manliga programledare, program och filmer gjorda för, om och av män. Nästan varenda Hollywoodfilm är producerad av en man, OM en man. Jätteintressant för kvinnor, liksom..? Inte för mig i alla fall.

   Jag är trött på att titta på mäns skapade fantasier om manliga hjältar. Jag är trött på att titta på unga kvinnors nakna rumpor och - överlag skapade fjolliga uppenbarelse i mansreklamen. Jag är trött på att män skapar program för kvinnor som tex Hollywoodfruar, Unga mödrar, Vampyr-sex och Mamma söker..

   Radera
 4. Tack för bilden.
  Vad ska de där småbrudarna kunna göra åt pappanissarna. De vet inte ens att de finns...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Näe, det är väl lite så jag känner också, om småbrudarna. Unga och dumma, suck. Man var ju själv på det stadiet, en gång i tiden.

   Radera
 5. Jag hoppas ni själva inser att ni driver en häxprocess. För 500 år sedan skulle det vara ni som ivrigt tänt på elden under de vuxna som anklagats för att röva bort barn till blåkulla. Det behövs inga bevis eller hur? För skydda barnen är det bäst att tända brasan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahhaha, "häxprocess"!!
   Ni män är alltid så dramatiska, Drama Kings..

   Radera
  2. Anonym 0252
   Att ni inte tröttnar på er egen historiska okunskap!
   Häxprocesserna på 1600-talet skedde utifrån ett KVINNOHAT utav den tidens antifeminister. Idag använder antifeministerna andra vapen än elden (även om det finns brott där män tänder eld på kvinnor även idag i Sverige). Idag slår man mot barnen och hånar och hotar feminister till tystnad. Det är dagens "prästerskap" med numera Janne Josefsson som en utan översteprästerna.

   Läs på historia innan du uttalar dig!

   Radera
  3. Anonym 12:24
   De fattar inte vad häxprocesserna var och vilka som drabbades av dem. Korkskallar.

   Sen ställer han frågan: "det behövs inga bevis"? Jo, det gör det. Den här misstänkte barn-våldtäktsmannen blev friad i domstolen som de flesta andra. Det krävs alltså mycket stark bevisning och det finns inte särskilt många barn som vinner rättegångar mot vuxna män, ofta deras egna pappor. Män skriker ändå om att de är "rättslösa" mot sina barn. Jävla patetiska galtar!

   Radera
 6. Jag hade inte möjlighet att se programmet och när jag nu läser det du skriver så inser jag att det var skönt att jag inte gjorde det. Hade mina farhågor innan som nu har besannats. Pedofillobbyn och papparättsnissarna har lyckats igen.

  Det är som att barn bara är något för vuxna att utnyttja och exploatera, ha som tillbehör, eller i "bästa" fall - strunta i. Våra barn!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att du skall se det ändå, Calle. Det är en uppvisning som inte liknar något annat, möjligen "könskriget" som ju också gjordes av SVT. Fullständigt patetiskt av den statliga televisionen att använda sin media-makt till försvar för misstänkta barn-våldtäktsmän. Jag blir lika chockad varje gång, för det här är ju inte första eller sista gången.

   Ungefär som när AftonBocken för några år sedan lät svenska befolkningen chatta med en misstänkt våldtäktsman. Assange. Jag höll på att dåna.

   Många män ser på barn, på samma sätt som de ser på kvinnor. Vandrade runkhål för män. Fast män kallar det förstås "sex".   Radera
 7. PAS är en pedofilorganisation! Jag orkade inte se UG. Jag visste att jag skulle bli vansinnig.

  Jag läste domen om den 16 flickan där fosterpappan också frikändes fast att man hittat sperma i henne. Sen skyller man på att hon har borderline och med det stoppat in ett papper som fosterpappan runkat i!! Det får väl ändå finna gränser för tokerierna!

  Det kan ju lika gärna vara pappan som har borderline. Fy f@n när jag läste den domen. Sitter det bara pedofiler i våra domstolar också?
  Internet skapar dessa monster!

  Jag börjar bli sååååå trött på Josefsson då han tydligt och klart visar att han avskyr kvinnor och han ställer till ett helvete för kvinnor som vill driva sina egna idéer i UG. Han är en riktig mansgris!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vilka driver PAS-agendan? Papparättsrörelsen. Minns Fathers Rights Movement och Farrell som förespråkar incest... Jävla peddo-lobby, är vad det är. Det konstaterade jag för flera år sedan i bloggen.

   Vad gäller fosterflickan som antas ha stoppat in sin fosterpappas sperma från hans runkpapper upp i sin slida och dessutom smetat in den på en matta - det är så sjukt att jag nästan tappar orden. Jag är helt övertygad om att runkpappret inte heller fanns kvar för att visa upp som bevis, vilket innebär att domstolen bara köpte fosterpappans egen utsaga rakt upp och ner. De förutsätter att han talar sanning när han påstår att det finns ett papper som han har runkat av sig i på toaletten och lämnat kvar pappret där istället för att spola ner det. Flickan skulle alltså ha hittat det omedelbart och kletat upp hans ännu icke intorkade sperma i sin slida, gått till läkaren några dagar efter och då fanns sperma kvar, tillräckligt för att göra DNA-prov? Alltså, det är rena cirkusen som pågår i våra domstolar.

   Det värsta är väl ändå att de här justitieråden, juristerna och hovrättsråden gärna framhåller sig som smarta, högutbildade akademiker? OM de nu är smarta, dvs mot all förmodan har en IQ över 20, så måste det ha slagit över för dem.

   Josefsson är som så många andra män därute - absurt och patetiskt överskattad. Mullig mansgris och skrikapa.

   Radera
 8. Jag e kvinna och jag säger att NI har ingen rätt att peka finger mot denna pappa och kalla honom pedofil. Vem fan tror ni att ni är? Tänk om nån anklagade dig för nåt extremt som inte var sant. Hur skulle du då försvarat dig själv. Detta program blev kanske vinklat till pappans fördel men eftersom mamman inte ville medverka så är väl inte det så konstigt. Mamman hade från början nekat till att detta kunde hänt och tänker man sig in i hennes situation så är det klart man lyssnar på råd från de som har hand om sådana fall som detta - socialen. De skrev att hon borde söka om ensam vårdnad och detta gjorde hon.

  En person är oskyldig tills motsatsen bevisats. Är det socialen som ska ha slutordet i detta fall? De som så tydligt gjort amatörmässiga egna skildringar utan att ens ha mött barnet. Har NI mött barnet? Är det inte beteendet man skal se på för å se om det ligger nån sanning i det som berättar? Har hon förändrats? Är hon rädd och ledsen? Blir hon annorlunda när hon ska bo hos sin far? Detta vet NI ingenting om och att ni har mage att skriva så jävliga saker är fruktansvärt. Jag hoppas ni får smaka på hur det är att vara oskyldigt anklagad.vad hade du gjort om det var du??? Den frågan vill jag verkligen ha svar på.


  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag e kvinna"

   Jag förstår det. "Anna". Men tack för påpekandet, om jag nu skulle få för mig att tro något annat;)

   "kalla honom pedofil. Vem fan tror ni att ni är?"

   Vem fan tror du att DU är, som kommer hit och påstår att jag har skrivit att pappan är pedofil? Kan du inte läsa svenska? Ta nu och lugna ner dig ett par åttahundra grader.

   "Hur skulle du då försvarat dig själv."

   Du är ju kvinna. Fråga alla mammor du känner, hur DE gör/har gjort för att försvara sig mot sina barns anklagelser. Fråga dem också hur de försvarar sig mot annan misstänkt olämplighet som förälder, som i den här pappans fall.

   "Detta program blev kanske vinklat till pappans fördel"

   Du har fel. Detta program blev BARA vinklat till pappans fördel.

   "Mamman hade från början nekat till att detta kunde hänt"

   Ja, hon svarade initialt att det var "omöjligt" att pappan är skyldig. Hon ville inte tro det om honom, naturligtvis men nu är hon övertygad om att pappan är skyldig.

   "De skrev att hon borde söka om ensam vårdnad"

   Ja, Socialtjänsten har gjort sitt jobb. De misstänker missförhållanden hos pappan och ger mamman rådet att söka ensam vårdnad för att skydda sitt barn.

   "En person är oskyldig tills motsatsen bevisats."

   Ja, och pappan blev ju inte dömd i domstol heller. Han friades från brottsmisstankarna. Vårdnadsutredarna anser dock att han har brustit i sin omvårdnad om flickan, av flera olika skäl. Du måste skilja på vårdnadsmålet och brottsmålet.

   "Är det socialen som ska ha slutordet i detta fall?"

   Slutordet är alltid domstolens, när vårdnadsmålet tas upp. Domstolarna har dock ingen utbildning eller erfarenhet i de här frågorna, varför de skall lyssna på vårdnadsutredarna och vad de har kommit fram till i sina utredningar.

   "Har NI mött barnet?"

   Har du? Om du tycker att någon har gjort "amatörmässiga egna skildringar" utan att ha mött barnet så måste det vara UG du syftar på, för de har inte mött barnet eller hur?

   "Detta vet NI ingenting om och att ni har mage att skriva så jävliga saker är fruktansvärt."

   "Jävliga saker"? Om pappan väljer att gå ut i tv med sin historia så får han ju också räkna med att debatten blir offentlig och att folk kommer att ha åsikter om hans fall, utefter vad som presenteras i UG. Nu var programmet BARA till pappans fördel, alltså en partsinlaga för pappan, och ändå är vi flera som ifrågasätter hans historia. Men pappan kanske inte är nöjd förrän alla håller med honom?

   "att vara oskyldigt anklagad.vad hade du gjort om det var du??? Den frågan vill jag verkligen ha svar på."

   Som sagt - fråga alla mammor som blir "oskydligt anklagade" för att ha begått sexuella övergrepp mot sina barn. De verkar inte ha samma problem som pappor?

   Radera