Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-07-25

Varför få kvinnor röstar på SD

Som ni kanske har märkt, har jag lagt till ytterligare en länk i min blogglista:
Inte rasist men...

Där kan ni läsa om manspartiet Sverigedemokraterna och hur de bl.a behandlar de kvinnliga partikamrater, som vågar berätta om manssexuella trakasserier inom partiet.

Vad är det för män i det där partiet, egentligen? Kvinnohatare, rasister OCH MAFFIOSO?!
 
Som vi alla också vet, vid det här laget, vill männen inom partiet (ja, de har förvisso lyckats få med sig en väldigt liten grupp kvinnor också), inskränka kvinnors aborträtt från 18:e veckan till 12:e veckan. Av erfarenhet vet vi inom kvinnorörelsen, att det inte kommer att stanna där. De allra flesta män i världen som driver frågan om kvinnors aborträtt åt kvinnor, har som mål att förbjuda abort för kvinnor. Inte sällan vill de gå längre än så, dvs även förbjuda preventivmedel.
 
Jag fann en Sverigedemokrats blogg på nätet, som beskriver hur Sverigedemokraterna vill bedriva sin familjepolitik. Jag ogillar att länka till rasister och kvinnohatare men gör ett undantag idag eftersom ni måste läsa en del på egen hand, annars blir mitt inlägg ännu längre och ännu tyngre för er att läsa;).
 
  
Sverigedemokraterna är ett parti som oroar sig mycket över att svenska kvinnor föder "för lite" barn. Den s.k nativiteten är allvarligt hotad, menar SD. Notera "svenska" kvinnor, för detta gäller naturligtvis inte för de kvinnor som har invandrat till Sverige. De föder tvärtom "för många" barn, anser männen i SD. Hur männen i SD får ihop logiken kring den "låga" nativiteten, förblir en gåta.
 
Hoten mot familjen
"Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället."

Enligt SD skall det alltså finnas några "destruktiva krafter" som hotar heterofamiljerna i Sverige men ingen närmare förklaring ges, till vilka krafter det skulle vara?

"Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll och överdriven individualism och hedonism har lett till ett minskat ansvarstagande och en ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor, vilket skapat otrygghet och rotlöshet för många av våra barn."

Föräldrar, påstår männen i SD, "diskrimineras av ideologiska skäl" och "staten har tagit över föräldrarnas fostrande och vårdande roll"? Här får man anta, att SD talar om barnomsorgen och att man menar, att de föräldrar som vill vara hemma med sina barn, "diskrimineras"(oklart av vem/vad?)? Jag vet faktiskt inte vad SD avser här, eftersom de föräldrar som inte vill ha sina barn inom barnomsorgen, inte heller är tvingade i lag att ha det. De föräldrar som vill vårda och fostra sina barn hemma på heltid, utanför barnomsorgen, är ju fria att göra det. Hur är detta "diskriminering"?

SD påstår också att barnomsorgen har lett till en "ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor"? Här skulle jag gissa att männen inom Sverigedemokraterna, som verkar för äktenskapets (mellan man och kvinna)  bevarande, anser att folk "skiljer sig för lätt"?

Här får vi en del av förklaringen:

Ökad makt åt familjerna
"Sverigedemokraterna vill avskaffa maxtaxan inom barnomsorgen och istället tilldela föräldrarna en summa pengar som står i rimlig proportion till den kostnad som kommunala barnomsorgen har för varje barn. På så sätt kan föräldrarna själva välja den form av barnomsorg som passar deras barn bäst och ingen är mer kompetent att göra det valet än just föräldrarna."

Föräldrar, eller rättare sagt en (1) utav föräldrarna som vill fostra sina barn hemma, utanför barnomsorgen, skall få ett slags bidrag från staten, motsvarande ungefär vad det skulle ha kostat att ha barnen inom barnomsorgen. De föräldrar som föredrar att ha sina barn inom barnomsorgen skall, för att finansiera detta, istället bli av med maxtaxan och alltså få betala betydligt mer i avgift än vad föräldrar gör idag. Det här innebär förstås i praktiken, att Sverigedemokraterna vill skapa ett samhälle där en majoritet av föräldrarna inte har råd att lämna sina barn inom barnomsorgen och där en av föräldrarna, mer eller mindre tvingas till att lämna arbetsmarknaden.

"Sverigedemokraterna motsätter sig den nuvarande uppdelningen i föräldraförsäkringen, där ett antal föräldradagar måste tas ut av den ena föräldern, då vi menar att denna utgör en allvarlig inskränkning av familjernas valfrihet och självbestämmanderätt. Partiets grundläggande inställning till att även fäder i större utsträckning väljer att utnyttja möjligheten till föräldraledighet är dock positiv."

Männen i SD tycker alltså inte att det är särskilt viktigt att män är pappalediga med sina barn och därför får man också dra slutsatsen att SD räknar med att det är kvinnor/mammor som förväntas lämna arbetsmarknaden för att vårda barnen hemma och bli, inte bara bidragsberoende, utan också beroende av mannens inkomst för att kunna försörja sig själva och sina barn.

Det här är ju ett alldeles ypperligt sätt för män, att få kvinnor att låta bli att skilja sig från män? Om det inte räcker med kärlek för att hålla ihop kvinna och man i samhället, så går det alltid lika bra med tvång;)? Både äktenskapstvång och ekonomiskt tvång, i syfte att få kvinnor att välja och stanna kvar hos män, har ju visat sig vara väldigt effektivt, tidigare i vår historia. Männen i SD vill styra kvinnors liv, precis som maktmännen gjorde på 50-talet, vilket orsakade många kvinnors och barns lidande.

"Sverigedemokraternas målsättning är att kunna öka landets låga nativitetstal."

Männen i SD tycker att kvinnor i Sverige (de "svenska") skall föda fler barn. SD:s målsättning är att kvinnor att göra det men frågan är hur de skall lyckas med det? Vad kan vara mer effektivt än tvinga kvinnor in i/ kvar i, mäns hem pga ekonomin, kanske förbjuda aborter helt och hållet så småningom, kanske till och med preventivmedel, kanske till och med förbjuda skilsmässa mellan heteropar? Eller räcker det kanske med lite baby-boom-propaganda i massmedia?

"Otrygghet är något som inverkar starkt på viljan att skaffa barn. För att öka barnafödandet måste samhället därför kunna garantera medborgarnas trygghet såväl ekonomiskt som fysiskt och socialt."

Ovanstående mening blir ju bara för dråplig i sammanhanget? Hur trygga skulle kvinnor känna sig med att skaffa barn, med Sverigedemokraternas familjepolitik? Männen i SD vill försämra kvinnors redan usla ekonomiska och sociala sits, genom att mer eller mindre tvinga kvinnor tillbaka till hemmen, utan barnomsorg att tillgå och utan egen inkomst. Jo, det låter ju jättetryggt?

Varför frågar inte männen i SD och alla andra manspartier, vad kvinnor själva tycker? Om maktmännen anser att det är absolut nödvändigt för landet och nativiteten att varje kvinna föder 2,1 barn under sin livstid (vilket för övrigt ifrågasätts av många andra som menar att jorden redan är överbefolkad och att vi istället måste minska befolkningen) - varför inte fråga kvinnor själva, varför de inte skaffar barn/fler barn?

Hur kommer det sig, att det år 2013 fortfarande sitter män vid makten som vill bestämma över kvinnors moderskap, utan att kvinnor ens får säga sitt? Varför inte diskutera detta med tex kvinnorörelsen som är väl insatta i kvinno-historia och kvinnors och barns livsvillkor?

Ansvarsfulla relationer
"Ansvarsfulla relationer mellan män och kvinnor är en viktig faktor för människors och samhällens välbefinnande. Sverigedemokraterna ser äktenskapet som en av de mest stabiliserande och trygghetsskapande faktorerna för både barn och vuxna och vill därför uppmuntra till både ingåendet och vårdandet av detsamma.

Partiet reagerar negativt på landets höga skilsmässotal och anser att samhället i högre grad bör verka för att minska detta.

Till exempel bör betydelsen av ansvarsfulla relationer på ett tydligare sätt lyftas fram i skolornas sex- och samlevnadsundervisning och kostnadsfri familjerådgivning bör finnas tillgänglig i alla kommuner.

Sverigedemokraterna anser att äktenskapet skall vara förbehållet par bestående av man och kvinna."

Ja, det här säger väl allt? Männen i SD vill propagera för äktenskap mellan man och kvinna, redan i skolorna. Barn skall tidigt läras, hur de skall leva sina liv och de skall inte ges några egna val. Männen i SD anser att äktenskap är en "trygghetsskapande faktor för både barn och vuxna", trots att vi i hela världen ser och VET, att den farligaste platsen på jorden för både kvinnor och barn, är i heterofamiljerna, dvs i de familjer där en man ingår. Det låter hårt mot män men dessvärre är det sant.

Kanske borde ett mansparti som SD börja med att försöka komma tillrätta med mäns våld och sexuella våld i heterofamiljerna, innan de åter igen tvingar in kvinnor och barn in i denna konstellation och dessutom försvårar för kvinnorna och deras barn, att komma ur dem? 

Sanningen är väl snarare att männen i SD anser att äktenskapet är en trygghetsskapande faktor för män i samhället? Sanningen är väl snarare att männen i SD anser att ansvarsfulla relationer mellan män och kvinnor är en viktig faktor för mäns välbefinnande? Sanningen är väl, att ingen av männen i SD ens har ställt frågan till kvinnor, hur kvinnor själva vill leva sina liv? Varför återgå till en politik, som bara ser till vad män anser sig vilja ha/behöva, på bekostnad av kvinnor? Män är inget bihang till kvinnor och det är hög tid att maktmännen börjar se på män som självständiga individer i samhället.

"Män och kvinnor är dock inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse."

Har männen i SD överhuvudtaget någon kunskap om kvinnor, undrar man? Vad vet egentligen männen i SD om kvinnor och hur "komletterade" kvinnor känner sig med en man i sitt sällskap och vice versa? Vet männen i SD att de, liksom alla andra män, är skapade med utgångspunkt från det kvinnliga könet?

Vad är det tänkt att pappan skall tillföra i SD:s hetero-familjer, förutom inkomst? Pappan skall inte vara pappaledig och huvudansvaret för barnen kommer, med SD:s familjepolitik, fortfarande att vila på mammans axlar, ännu mer än vad det gör idag. Pappan skall jobba och han lär få jobba mycket eftersom mamman nästan inte har någon inkomst. Vad tillför en sådan pappa i heterofamiljen, så pass att SD inbillar sig att han till och med skulle vara "av väsentlig betydelse" för sina barn?

..."motsätter sig partiet krav från såväl ensamstående som från samkönade par eller polygama grupper om att få adoptera barn. Detta bortsett från specialla fall av anhörigadoption. Av samma skäl motsätter sig Sverigedemokraterna även lesbisk inseminationsrätt. Detta innebär på intet sätt att partiet motsätter sig eller nedvärderar dessa gruppers levnadsval eller läggning."

Nej, men eller hur? Inget nedvärderande alls? Inget enormt överskattande av mäns/pappors insatser för barnen i hetero-familjerna, alls? Två kvinnor skulle alltså, enligt männen i SD, vara sämre föräldrar till ett barn, än en kvinna och man? En ensamstående kvinna skulle alltså vara sämre förälder till ett barn, än en kvinna och en man? Finns det verkligen folk som fortfarande tror på detta?

Det finns, som jag har presenterat tidigare i bloggen, forskning som visar på det rakt motsatta, dvs att barn som bara växer upp med en (1) kvinna eller två kvinnor tillsammans, visar godare utveckling än barn som växer upp med en förälder av varje kön. Men nu är det ju inte barnens bästa som männen i SD har för ögonen, utan männens;).

"Angående det psykologiska välbefinnandet hos de unga vuxna, visade de från hushåll med endast en eller två  mammor lägre grad av ängslighet, depression, fientlighet och problematiskt alkoholanvändande och högre grad av självkänsla, än de unga vuxna i de traditionella familjerna, vilket indikerar en mer positiv psykologisk anpassning hos unga vuxna som hade växt upp i hem med ensamstående eller lesbiska mammor, utan skillnad mellan de två."

Abort
"Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal."

"Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger.

Partiet vill även försöka få en attitydändring till stånd genom att på olika sätt uppmuntra till diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna av abortfrågan, inte minst bland landets skolelever.

En ökad betoning av vikten av ansvarsfulla relationer, preventivmedelskampanjer, bättre information kring alternativen till abort samt ökat stöd till unga mödrar kan också vara framkomliga vägar att minska antalet aborter."

Här kommer det. Som ni ser här, räcker det inte för männen i SD, att inskränka kvinnors aborträtt. Männen i SD vill också få till stånd en "attitydförändring" i skolorna, dvs se till att kvinnor /tjejer som vill göra abort får lära sig "de etiska aspekterna" först. Kalla det "övertalas-till-att-föda-barnet", den som vill.

Männen i SD föreslår också ett "ökat stöd" för unga mammor. Ett tydligt sätt att tala om för kvinnor, att barn är kvinnors ansvar. Vilket stöd skall erbjudas den, för barnet av "väsentlig betydelse", unga pappan undrar man?

Sverigedemokraterna tror att vi tar in invandrare i landet för att råda bot på den "låga" nativiteten, dvs att kvinnor föder "för få" barn i Sverige och att vi ökar befolkningen genom att ta in invandrare istället. Männen i SD tror alltså, att om kvinnor slutar göra aborter, kommer barnafödandet upp i "rätt" antal och då menar SD att vi "slipper" ta in fler invandrare i landet i syfte att hålla befolkningstillväxten intakt. Självklart tycker Sverigedemokraterna också att svenska kvinnor och inga andra, skall avla barn i Sverige. Detta för att bevara "den svenska rasen". Påminner det oss om någon annan världskändis;)?

I kommentarsfältet ges en del mothugg:

Jan, said:
"SD:s familjepolitik är en återgång till 50-talet…Fy fan vilken läsning"

penis, said:
"Usch och fy!"

Ullis, said:
"Abbortförbud efter 12 veckan??? Då vet man ännu inte om barnet är friskt. Fostervattenprov kan inte göras så tidigt. Med sd politik kommer det födas många fler mongolida och utvecklingsstörda barn. Sd missar också dagis stora betydelse för integrationen. I vårt grannland Danmark vill deras ung. motsvarighet tvinga alla med invandrarbakgrund att sätta barnen på dagis just för att de ska integreras i samhället och lära sig danska ordentligt."

"En mamma kan inte vara hemmafru och veta att hon när som helst kan bli utbytt. En kvinna som varit hemmafru i många år kan inte förväntas att plötsligt försörja sig själv på samma villkor i arbetslivet som män kan. Inget barn får staten som föräldrar bara för att barnen går på dagis några timmar om dagen."

Ullis, said:
"Femix jag är så gammal att jag faktiskt kommer ihåg 50-talet och det var inte så lyckligt som du verkar tro. Bara för att det var tabu att anmäla våldtäckt, misshandel inom familjen och pedofili betyder det inte att den inte fanns."

Ullis, said:
"Visst kan man tänka på många olika sätt men man kan inte ändra på historien. Det som har hänt har redan hänt och man kan inte backa tiden. Den tid du romantiserar var också full av problem. Varför svarar du inte på frågan förresten: Om det ska vara ett yrke att tas hand om sina egna barn vem är då arbetsgivaren? När ska alla ni män som vill att kvinnor ska kunna vara hemmafruar lyfta fram pappornas ansvar?"

annalisamia, said: (röstar själv på SD!):O
"Nämen titta! Så intressant! Jag skulle också vilje ha svar på Ullis fråga.
”När ska alla ni män som vill att kvinnor ska kunna vara hemmafruar lyfta fram pappornas ansvar” dvs som familjeförsörjare?
När ska alla ni män som är för valfrihet kräva att få betala mer i underhåll eftersom ni ju faktiskt själva VALT att leva enligt trad. könsroller?"

 
 
 
 


6 kommentarer:

 1. Feminix beskriver sig själv som en fly förbannad gammelgosse. Tror han på fullt allvar att kvinnor behöver lära sig från fly förbannade gammelgossar om vad som är våra naturliga könsroller och hur vi ska leva våra liv? Tror han att vi inte vet vad som är bäst för oss själva? Så trött på att vissa inte kan fokusera på sitt och sin egen grupp utan ägnar sina liv åt att styra och kontrollera andra.

  Finns inte mycket logik i det hela. Mannen och kvinnan är olika och barnen måste därför leva med både mamma och pappa. Men bara kvinnan ska vara hemma och umgås med barnet medan pappan jobbar dygnet runt för att försörja alla? Hur får då barnen tillgång till pappans viktiga egenskaper?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gammelgosse, indeed;)?

   Ja, det är märkligt det där, hur män gärna vill gruppera sig med kvinnor i vissa avseenden men inte i andra? Kvinnor är inte välkomna att ta halva samhällsmakten, så att vi ges möjlighet att styra våra egna liv och inte heller i bolagsstyrelser och på arbetsmarknaden, men kvinnor är mer än "välkomna" i mäns hem? Så väldigt "välkomna" att män inte ens drar sig för att ta till tvångsåtgärder för att få kvinnor dit;). Detta manliga fenomen ser vi i vår historia, det ser vi i både SD och andra partiers politik i nutid och det ser vi fortfarande i många delar av världen.

   Det som slår mig, är hur självklart och obesvärat de här männen talar om tex hur kvinnor "diskrimineras" av barnomsorgen, hur de anser att kvinnor (vuxna) når "välbefinnande" om de delar hem med män, dvs hur de här männen så obesvärat tar sig både tolkningsföreträde och bestämmanderätt över kvinnor? Nu skriver de inte dessa ord rakt ut, utan talar om "familjen" för att dölja sitt egentliga syfte.

   Det vore väl mer ärligt om män talar för själva och ingen annan? Säga som det är, dvs att MÄN når välbefinnande om de får ingå i en familj med kvinna och barn och att MÄN gärna vill att kvinnan stannar hemma med barnen? Det är ju det de är ute efter och att blanda in kvinnor och barn i mäns önskan och vilja, blir ju bara dråpligt? Låt kvinnor tala för sig själva.

   De här männens tolkningföreträde över barnen, är än mer pinsamt. De anser alltså att ett barn bara mår bra, om de vuxna som barnen lever med är en man och en kvinna som har sex med varandra? Som om det spelar barn någon roll, om deras föräldrar har heterosex:)?

   Förmodligen menar männen också att det är viktigt för barn att ha en manlig förebild i sin absoluta närhet, på daglig basis men som sagt, hur skall de få det när pappan i SD:s heterofamiljer bara blir en figur som betalar hyra och mat och inte delar barnansvaret med mamman?

   Vi ser ju redan nu, hur mammor drar det största lasset i heterofamiljerna och inte lär pappor bli mer viktiga för barnen i SD:s heterofamiljer? Vi ser redan nu, många pappor som bara har sina barn varannan helg och de barnen växer upp och mår hur bra som helst. Det här handlar ju om att män vill stärka sin ställning i förhållande till kvinnor och barn. Stärka sin "fadersrätt" och utmåla sig som mycket viktiga, till och med livsnödvändiga;) i både kvinnors och barns liv.

   Det är upp till var och en att bedöma hur viktigt det är för barn, att mamma och pappa bor under samma tak och att de har heterosex;) men sanningen är ju faktiskt att pappor inte presterar hälfen av det som mammor presterar för barnen. Det har pappor aldrig gjort och goda manliga eller kvinnliga förebilder innebär ju inte heller att förebilderna måste finnas i barnens närhet, dvs bo och sova under samma tak? En god manlig eller kvinnlig förebild kan ju lika gärna vara en morfar eller en moster.

   För övrigt, finns det som sagt forskning som visar att barn som bara bor ihop med kvinnor, mår lika bra och till och med bättre, än barn som växer upp i heterofamiljer. I de förstnämnda familjerna, är tex våld och sexuella övergrepp obefintligt.

   Jag undrar också hur SD tänker sig att ensamstående mammor och pappor skall klara av att betala barnomsorgen utan maxtaxan? Nä, just det, det är inte meningen att det skall finnas några ensamstående föräldrar;).

   Nä, det får vara slut på att staten lägger sig i, med vem medborgarna bor. Vi har sett hur illa det gick i historien när maktmännen tvingade kvinnor och män i lag med varandra. Låt folk avgöra detta på egen hand och behandla kvinnor och män som egna individer och inte som ett bihang till varandra. Om män och kvinnor vill leva ihop eller inte, skall vara baserat helt och hållet på frivillighet/kärlek och inte på riktade ekonomiska insatser/tvång och inte heller på lagtvång, som i vår hemska historia.

   Radera
 2. Det här måste väl en gång för alla bevisa att SD politiker inte är annat än ett gäng primitiva varelser som klätt ut sig i för stora kostymer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, har kan man tala om retro-partiet;)
   Tillbaka till 1950-talet. Det är så mossigt, odemokratiskt och gammalmodigt att man nästan blir rädd. När männen i SD talar om kvinnors aborter, moderskap, äktenskapsreglering osv så går tankarna oundvikligt till Hitlers "mänskliga avelsprogram"...

   Radera
 3. Som jag ser det har äktenskapet i alla tider, också nu, varit och är en ren kvinnofälla.
  Det spelar ingen roll att kvinnorna kommit ut i arbetslivet, hon har dubbelt arbete och det har ju inte nämnvärt ändrats under tidens gång. Däremot har kvinnor blivit lurade och invaggade i tron att jämlikhet finns. Det gör det inte. SD är ett parti som vill kasta oss tillbaka till stenåldern och de gör inget annat än värnar mannens rättigheter. Några skyldigheter för mannen finns inte. Jag tror faktiskt att det finns väldigt få familjer där pappan är helt närvarande och därmed viktig för barnen. Det är bara att öppna ögonen så ser man hur det ligger till och det går ju knappast framåt med den saken. Tyvärr. Därför ser jag mannen som ganska oviktig i en familj. Det är en sak han fixat på egen hand i sin stora egoism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det, Bella.
   Det har hänt att jag har blivit kritiserad när jag påpekar faktum, dvs att kvinnor (och många barn) hade haft det bättre utan män i sina liv. Då hade vi inte haft problem med vare sig jämställdhet i hemmen, våld, mord, sexuellt våld, sjukdomar pga heterosex, ekonomisk diskriminering osv. Detta faktum tolkas av vissa som om jag vill att kvinnor skall flytta ifrån sina män;). Så är det naturligtvis inte.

   Jag är däremot motståndare till att staten vidtar åtgärder för att "få" folk att leva si eller leva så. Det har skett och det sker, mellan man och kvinna, genom tex tvång (tidigare äktenskapstvång och förbud mot skilsmässa), ekonomiska åtgärder, censur, undanhållande av information samt propaganda. Se bara på tidningarnas och tv:s "budskap", då maktmännen anser att kvinnor måste föda fler barn och gifta sig med män;). Med homosexuella män och kvinnor, gör man tvärtom. Med singlar gör man också tvärtom.

   Maktmän romantiserar förhållanden mellan man och kvinna och riktar bl.a ekonomiska insatser mot dem för att "hjälpa" dem att "hålla ihop" och man använder barnen som vapen för detta. Singlar (särskilt kvinnor) utmålas nästan alltid som eländiga, ensamma, fattigare och olyckliga;).

   Varje medborgare skall behandlas av staten som en självständig individ, inte utefter kön. Medborgare skall inte klumpas ihop med varandra som maktmän ofta gör med män och kvinnor. Män och kvinnor behandlas som en "enhet" och inte som separata individer, vilket förstås är och har varit en framgångssaga för män och det motsatta för kvinnor.

   Självklart finns det pappor som är viktiga för sina barn och självklart finns det män som är duktigare än andra män, på att ta ansvar för sina hem och barn. Statistiken visar dock, att pappor/män inte tar alls lika mycket ansvar för hem och barn som mammor gör. Det är fakta.

   Om barn tex växer upp med mamma och mormor och mormor flyttar när barnen är 7-8 år, så kommer barnen naturligtvis att bli jätteledsna och sakna sin mormor. Samma sak med pappor men flytten innebär ju inte att mormor och pappa försvinner helt och hållet ur barnens liv. Barnen har ju fortfarande en pappa och mormor som de kan träffa, även om han/hon inte bor under samma tak och i samma hus som mamman och barnen.

   Ja, det är ganska lätt att räkna ut att vissa tycker att det är viktigt med en man i kvinnors och barns liv. Den så kallade "kärnfamiljen", försöker maktmän och inte minst SD och KD, få att framstå som något "biologiskt" och som om människor alltid har levt på detta sätt och att det är det enda "naturliga". Det är inte sant. Den "kärnfamilj" som vi ser idag, är en rest från främst 1900-talet, då detta sätt att leva, skapades av maktens män genom tex ekonomiska åtgärder och tvång.

   Jag tror att alla människor instämmer i att kvinnor och män skall välja att leva tillsammans av frivillighet och kärlek och inte pga att det är ekonomiskt fördelaktigt, att det är en socialt skapad "norm" eller genom rent tvång? Tyvärr har det ju visat sig att många män, både med och utan makt världen över, anser att om kvinnor inte väljer män av kärlek, så går det lika bra för män att använda tvång.

   Radera