Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-07-28

Män som inte fixar biffen

Problemen med dagens jämställdhets-debatt, är många. Ett problem som vi feminister ofta ser, är att det verkar finnas en stor brist på kunskap, främst bland den manliga och antifeministiska befolkningen, om allas vår gemensamma historia och i synnerhet kvinnors historia. Här ser vi ofta hur främst antifeministiska män, medvetet eller omedvetet, försöker skriva om vår historia, alternativt förneka den helt och hållet.
(De manliga citaten i röd text nedan, finner ni hos Calle.)

Vi feminister har uppmärksammat att det finns vissa svårigheter för många män att sätta sig in i hur kvinnor levde förr i tiden och vilka valmöjligheter som män med makt, gav kvinnor.

Under 1900-talet började det gå bra för Sverige. Från att tidigare ha varit ett mycket fattigt land, blev Sverige i samband med den industriella eran, ett tämligen rikt land och välfärden byggdes upp. Det som vi idag kallar den "traditionella familjen", "kärnfamiljen", som består av en man och en kvinna samt deras eventuella gemensamma barn, blev den sociala standarden och normen, under 1900-talet.

Ofta hör vi antifeministiska män som slår sig för brösten, över allt som män tycker att män har varit duktiga på att åstadkomma i världen, historiskt sett och i nutid och hur "tacksamma" vi kvinnor skall vara, över allt som män påstår sig ha åstadkommit/skapat. Uppfinningar, målningar, litteratur, massmedia, företag osv. Män menar att män har skapat det mesta av det vi ser i världen idag, och om vi ser tillbaka på främst 1900-talet, där mycket av det vi ser idag skapades, så har män rätt i sitt påstående. Den värld som vi lever i idag, resterna från det blomstrande 1900-talet, är skapad av män och också för män, det som vi feminister brukar kalla "manssamhället".

”- Svaghet, ditt namn är kvinna!”

Problemet med detta manliga, antifeministiska resonemang, är att män inte vill förstå, inte inser eller försöker förtränga det faktum att kvinnor utestängdes (och utestängs) från samhället på olika sätt. Kvinnor var inte välkomna (för att uttrycka det milt) inom politiken, lagstiftningen osv under större delen av 1900-talet och hade därmed ingen möjlighet att påverka sina egna eller sina barns levnadsvillkor. Män i politiken, män med makt, ansåg sig nämligen kapabla att helt på egen hand styra, inte bara över hela samhällets/världens uppbyggnad och mäns livsvillkor, utan även över kvinnors och barns livsvillkor, dvs majoriteten av världens befolkning. Kvinnor utestängdes från högre läroverk/skolor och kvinnor utestängdes från arbetsmarknaden.

”Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!”

Det sociala trycket mot kvinnor var dessutom hårt. Män med makt ansåg att en kvinna inte skulle ägna sig åt vare sig politik, studera eller arbeta. En kvinnas uppgift, enligt den manliga synen på kvinnan, var att gifta sig med och leva tillsammans med en man, tillfredsställa hans sexualitet, föda hans barn och ta hand om hemmet, barnen och andra släktingar medan mannen arbetade. Den manliga synen, på det som män kom att kalla "kärnfamiljen", var att mannen skulle agera som familjeförsörjare och högsta hönset inom dessa familjer och en kvinnas uppgift var att viga hela sitt liv åt att ta hand om mannen, barnen, släkt och vänner och det gemensamma hemmet, med små eller inga möjligheter alls, att komma ur äktenskapet. Exempel på denna manliga kvinnosyn, hur hårt den drabbar kvinnor och deras barn samt samhället/världen i övrigt, ser vi än idag i många, många delar av världen där bara män bestämmer över medborgarnas liv.

Kanske har detta att göra med ett manligt hierarkiskt tänkande, vad vet jag? De män som var vanliga "knegare", dvs längst ned i den manliga hierarkin på sina arbeten och i samhället, skulle i alla fall ges möjlighet att dominera, vara "herre på täppan", chef och makthavare inom dessa kärnfamiljer? Chef, beslutsfattare och med full bestämmanderätt över "sin" kvinna och de gemensamma barnen?

Detta manssamhälle eller snarare mansvärld, har varit förödande på många sätt och vi ser effekterna av det än idag. Inte bara förödande för de enskilda kvinnorna (och deras barn) som aldrig gavs några valmöjligheter i hur de ville leva sina liv, utan också för världen i stort.

”Naturen skapade kvinnorna till våra slavar. De är vår egendom, vi är inte deras. De tillhör oss, som trädet med sina frukter är trädgårdsmästarens egendom. Vilken enfaldig idé att kräva jämlikhet för kvinnor. Kvinnor är inget annat än barnproducerande maskiner.”

Under den tid då tillväxten och ekonomin blomstrade som bäst i tex vårt eget land, var det i stort sett bara män som gavs möjlighet att tjäna pengar, med den effekten att det bara var män som hade den ekonomiska (och sociala) möjligheten att samla på sig stora tillgångar, som tex pengar, skog och mark, fastigheter och företag. De allra flesta av världens tillgångar i nutid, ägs fortfarande av män och det är naturligtvis en effekt av detta långvariga, enväldiga, mycket odemokratiska och egoistiska manliga styrande. En effekt av det faktum att maktmän har sett till att eliminera all konkurrens från kvinnor snarare än att män, som de ofta själva vill påstå, har varit/är "duktigare" än kvinnor på att "ta sig fram".

”Enligt min åsikt har kvinnor rätt att arbeta var de vill så länge middagen står på bordet när jag kommer hem.”

Utöver denna, nästan ofattbara historiska ekonomiska orättvisa och snedfördelning av världens resurser/tillgångar till mäns fördel och kvinnors nackdel, har vi den sociala och kulturella aspekten på det hela. Män har ensamma och helt på eget bevåg, plitat i våra historieböcker, där nästan inga kvinnor nämns, alls. Män har framhållit sina egna verk, sin egen lagstiftning, sin egen litteratur, sin egen musik, sina egna filmer, sin egen konst osv och män äger som sagt de flesta företagen i världen, såsom reklambyråer, klädkedjor, livsmedelsbutiker, filmbolag, läkemedelsföretag osv och män äger också massmedia och andra sociala medier i världen. 

Detta ger naturligtvis män i världen mycket makt, inte minst mycket makt att driva propaganda mot och påverka befolkningen i en viss riktning, om de så skulle vilja och vilket de naturligtvis gör. Det ger män möjlighet att styra vilken information som de vill skall nå medborgarna och vilken information som de vill undanhålla medborgarna, dvs censurera.
 
”All women are whores.”

När vi feminister talar om det manliga förtrycket mot kvinnor i världen i nutid och dåtid, hör vi ofta invändingar från antifeminstiska män som tex:

- "Jamen, ni kan ju inte lägga skulden på ALLA män, för oförrätter som dåtidens maktmän begick mot kvinnor i Sverige!!"

Vi feminister skuldbelägger inte ALLA män, precis ALLA män på hela jorden för maktmäns diskriminering av kvinnor i dåtid och nutid, naturligtvis. Feminister/kvinnor är inga idioter;).

”Kvinnor är inte av naturen intelligenta. Om en kvinna lyckas, mot alla odds, bli intelligent beror det på att det är något fel med hennes könsorgan.”

Vi vill påminna om det manliga förtrycket/diskrimineringen mot kvinnor, så att nutida maktmän och "vanliga" män inte glömmer bort hur illa det går för samhället/världen och kvinnor (och barn) under enväldigt manligt styre. Det är ju bara att se sig om i världen, i de länder där ingen kvinnorörelse verkar, där män har all politisk och samhällelig makt och där kvinnor aldrig får säga sitt, inte ens i frågor som bara angår kvinnor och inte män.

De så kallade "vanliga" männen, för att ta 1900-talet som exempel, ifrågasatte säkerligen inte alls hur det kom sig att kvinnor inte fick arbeta och tjäna egna pengar, delta i politiken och studera och att kvinnor därmed tvingades in i mäns hem som hemmafruar. Dessa "vanliga" män ifrågasatte förmodligen ingenting och det gör man kanske inte som man, när man inte själv är drabbad? Män tjänade i princip alla pengarna under det blomstrande 1900-talet och det gav dem möjligheter och ett massivt försprång i förhållande till kvinnor, möjligheter som aldrig gavs kvinnor. Detta ekonomiska och sociala förtryck mot kvinnor, ser vi naturligtvis effekter av än idag i Sverige. Det är mycket sannolikt att det också fanns vissa kvinnor som just då, inte ifrågasatte sina livsvillkor. Det "skulle ju vara så". 
 
”Man kan betrakta en kvinna som en man av dålig kvalitet.”

Vi feminister säger till maktmännen och till "vanliga" män - lär er av er egen historia! Det är inte mäns sak, att enväldigt styra vår gemensamma planet och kvinnors och barns livsvillkor, helt utan kvinnors inblandning. Det fungerar inte, att inte låta hälften av jordens befolkning säga sitt, om vår gemensamma värld. Det har visat sig och det visar sig fortfarande, att den uppgiften blir män alldeles för övermäktig. Simpelt uttryckt - män fixar inte den biffen! 

”Jag är feminist, men vill inte driva de här frågorna så hårt att jag skapar motsättningar i samhället.”
/Göran Persson, f.d statsminister i Sverige
27 kommentarer:

 1. I min gamla engelska grammatik fanns ett exempel (osäker på vad så här långt efteråt) som löd "Woman was created to be the companion of man". En trevlig, gammaldags mening tyckte läraren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att många män idag, inte ens är medvetna om att alla män i själva verket är skapade ur det kvinnliga könet? Det är kvinnan som är själva grundkonstruktionen och män är nåt annat;).

   Jag ser väldigt ofta problemet som många män har, dvs att de ser på sig själva som bihang till kvinnor och inte som egna individer. För vad vore män utan kvinnor i sina liv?

   Radera
 2. Suck! Men det är vetenskapligt bevisat att män är en ofullständig kvinna, att det är män som är "födda ur kvinnans revben". Jag tror att män någonstans känner av detta ofullkomliga mer eller mindre och med det måste hävda sig jämt och ständigt genom att utesluta kvinnor, förtrycka kvinnor och alla dessa krig jämt och ständigt som startas av män. Och deras främsta vapen, k*k*n.

  Dom män som ser jämlikhet till ett bra liv är inte många. Desto jämlikare ett samhälle är desto bättre mår det. Jämställdhet är lättare för det kan man lagstifta om men jämlikhet handlar mer om attityder och mentalitet och det är betydligt svårare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är många män, inte minst maktmän, rädda över det faktum att kvinnor är själva grundkonstruktionen i alla mäns kroppar och att kvinnor är de som kan styra hela mänskligheten, dvs reproduktionen. Det är en av anledningarna till att maktmän känner att de måste behålla kontrollen över den kvinnliga befolkningen.

   Jag tror också att det handlar om att "manligheten" som vi ser den idag, är totalt beroende av kvinnor för att ens kunna "utövas". Utan kvinnor i mäns omedelbara närhet, så blir det nämligen ingenting kvar av den där "manligheten".

   Ja, attityder och normer, tex kvinnohat är ganska lätta att skapa tex via massiv och hård propaganda. Se bara på hur Hitler agerade med sin Propagandamyndighet och hur han lyckades dupera nästan ett folk genom att mata propaganda in i deras huvuden. Ännu massivare och hårdare propaganda krävs för att få bort dem igen och det är ju omöjligt när det gäller kvinnohat, eftersom det är män (så länge det är män) i världen som har tillskanskat sig nästan all makt över press, radio, tv, film, reklam osv, osv.

   Radera
  2. Just det... Angående det med reproduktion... Det finns en egen psykiatrisk teori om just det. "Womb envy". Om du hört om det förut? Teorin går ut på att män gör och skapar så mycket dom kan för att sätta sina spår i världen, för att dom skal bli i folks minnen länge efter sin död. Just för att män inte kan föda och på så sätt sätta sina spår i världen. Något sådant om jag mins rätt i alla fall.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Womb_and_vagina_envy

   Patriarkatet förespråkas inte endast av män, för övrigt. Jag har mött flera kvinnor som varit ihärdiga stödspelare för patriarkatet. Kvinnor som menar att deras döttrar ska övervakas så dom inte blir i hop med fel sorts kille, i mens deras söner får ligga runt med vem dom vill i helgerna och ha porno som flyter runt på sitt rum - mens mamma städar killens rum så klart. För han ska ju inte lära sig att städa själv, nej sådant är det bara döttrar som behöver lära sig. För att bli duktiga fruntimmer senare.
   Jag har mött flera kvinnor med sådana eller liknande hållningar. Sedan klagar dom på att dom gift sig för tidigt och inte fick uppleva livet... Hmh.

   Dagens ungdom har för övrigt många tjejer som tycker att dom inte behöver feminism. Jag undras så på vad dom egentligen lär sig på skolan... Men samtidigt, feminister får ta på sig en del av ansvaret för att dom inte lärt dagens ungdom varför en fortfarande måste kämpa, vilka orättvisor som fortfarande fins. Anti-feministerna vinner fram just för att många känner så lite till vad feminism är.

   Radera
  3. "Det finns en egen psykiatrisk teori om just det. "Womb envy". Teorin går ut på att män gör och skapar så mycket dom kan för att sätta sina spår i världen, för att dom skal bli i folks minnen länge efter sin död. Just för att män inte kan föda.."

   Nej, det begreppet har jag aldrig hört talas om men teorin i sig, kanske inte är osannolik? Mäns vagina-avund, har jag däremot själv skrivit om ett antal ggr;)

   "Jag har mött flera kvinnor som varit ihärdiga stödspelare för patriarkatet."

   Oh ja! Det har vi nog alla gjort, skulle jag tro? Mammor som åker hem till sina söner och städar och tar med matlådor och fjäskar och daltar på ett sätt som de inte gör med sina döttrar. Många mammor "handlingsförlamar" sina söner, på så sätt medan vi flickor uppfostas till att fixa vår egen vardag. Det kan inte hållas emot dem, tycker jag. Det är nämligen omöjligt att leva i ett patriarkat som kvinna, där man utsätts för daglig propaganda om hur kvinnor/mammor "skall" vara, se ut och agera för att duga som människor/mödrar. Jag kan bara gå till mig själv - jag dömer min lillasyster hårdare än jag dömer min lillebror, ställer högre krav på henne och hon gör detsamma mot mig.


   "Sedan klagar dom på att dom gift sig för tidigt och inte fick uppleva livet..."

   Ja, jag tror att det är lätt att bli bitter som kvinna när man inte har gjort annat än att jobba gratis åt andra, tagit hand om andra och aldrig fått tid för sig själv. Vi får bara ett liv och jag tror att fler kvinnor skulle må bättre om de jobbade för att göra livet så bekvämt för sig som möjligt, som män ofta gör.

   "Dagens ungdom har för övrigt många tjejer som tycker att dom inte behöver feminism. Jag undras så på vad dom egentligen lär sig på skolan... Men samtidigt, feminister får ta på sig en del av ansvaret för att dom inte lärt dagens ungdom varför en fortfarande måste kämpa, vilka orättvisor som fortfarande fins. Anti-feministerna vinner fram just för att många känner så lite till vad feminism är."

   Som sagt, det finns knappt några historieböcker, skrivna av män som ens nämner kvinnor. Kvinnors historia är puts väck och den får vi aldrig tillbaka även om det finns forskare som har gjort vissa historiska upptäckter/fynd, som män i nutid och dåtid har försökt att mörka. Erik Rodenborg skriver mycket om detta.

   Jag har alltid hävdat att feminism borde diskuteras i skolorna men det stöter naturligtvis på motstånd från antifeministiska män, precis som våra genusdagis. Vad vi kvinnor/feminister än skall göra, vad vi än VILL göra så måste vi fråga män först;) och få manligt godkännande.

   Så fungerar ett patriarkat, där bara män har styrt, tillskanskat sig all makt och styr det mesta av det vi ser i samhället. Så länge män har en röst när det gäller barnen, så kommer de att använda den och EN mans röst, väger alltid tyngre än både EN, två och tre kvinnors röster. Se bara på hur två och tre kvinnor kan säga samma sak om EN man i våra domstolar men det är ändå EN misstänkt brottslings röst av manligt kön, som anses vara mest trovärdig.

   Av denna anledning och flera, skulle jag gärna se en återgång till de gamla flickskolorna.   Radera
  4. Att du ser och erkänner att du dömer dig själv (och din syster) hårdare än din bror kräver styrka och självmedvetenhet. Det är inte många som reflekterar över sina egna handlingar och vågar kritisera sig själva. Det är bra, NBT! : )
   Inte att du kritiserar men att du erkänner dina egna svagheter. : )

   Jag tycker det är jobbigt att prata med folk som, utan att vara medvetna om det, styrker patriarkatet, samtidigt som dom känner, omedvetet, att patriarkatet river ner dom. Med andra ord, folk utan självinsikt är jobbiga.

   Jag trodde att feminism var en del av dagens skola? Tydligen inte. Jag håller med dig, det borde (för det behövs) sättas på schemat.

   Neeh, jag tror det är bättre att man lär sig se på varandra som individer i stället för kön. Annars lär både tjejer och killar sig att "tjejer ska hålla sig till sitt och killar till sitt". Dvs, då får vi också styrkt tanken om "kill-jobb" och "tjej-jobb". För dessa personerna har redan fått det tankemönstret som barn. Det styrker patriarkatet.
   Det är som att skapa skolor för "svarta" och andra skolor för "vita". Det bryter inte ner rasismen, det styrker den i stället.

   Radera
  5. Jag har inga problem med att erkänna att jag bara är människa, Andreas. Självklart har jag lidit av patriarkatet i mina dagar som de flesta andra kvinnor och än idag lider jag av det, även om det är i mindre skala. Det är nämligen helt omöjligt att värja sig, med all denna manliga propaganda som riktas mot oss kvinnor om hur vi "skall" vara, agera och se ut.

   Jag går tex inte till jobbet utan mascara på ögonfransarna och "rätt" klädsel, hur gärna jag än skulle vilja slippa lägga tid på att sminka mig och bara gå omkring i bekväma kläder som tex munktröja och gympabrallor;). Jag dömer också kvinnor hårdare än jag dömer män i vissa avseenden. Om det tex ser för jävligt ut hemma hos syrran (ostädat) och barnen inte har fått lagad mat, så skyller jag först omedvetet på henne. Det är en reflex, tills jag kommer på mig själv och skyller på hennes sambo istället;).

   "Det är som att skapa skolor för "svarta" och andra skolor för "vita"."

   Jag håller med dig, om vi ser till det långa loppet, dvs det är ingen bra idé för ett framtida jämställt samhälle. Som läget är nu, alltså när pojkar skriker hora efter flickorna i korridorerna, tafsar på dem, utseende- och viktmobbar dem och i vissa grova fall till och med våldtar dem på skolans toaletter, så ser jag det som en nödvändighet, för att skydda flera generationer av flickors psykiska och fysiska hälsa.

   När vuxna kvinnor utsätts för samma behandling av män i sina hem, ges kvinnorna rådet att omedelbart förflytta sig från dessa mäns närhet, för att skydda sig själva och sin psykiska och fysiska hälsa. Men våra flicke-barn? De skall tydligen klara av att utstå den här typen av daglig sexism, övergrepp och mobbing under den känsliga tid då de skall utvecklas till vuxna människor och försöka fokusera på sin utbildning?


   Radera
  6. Som jag skrev tidigare - hur går det med den där "manligheten" om inga kvinnor finns i mäns närhet? "Manligheten" är ju beroende av det som män kallar "kvinnlighet", för att ens kunna utövas? Män ställer sig själva i relation till kvinnor, jämför sig med kvinnor, ser sig själva som ett bihang till kvinnor och män är de som slåss för "kvinnligheten", eftersom deras "manlighet" faller utan "kvinnligheten" om du förstår vad jag menar?

   Radera
  7. Det med att vara människa, det är många, väldigt många, som inte reflekterar över sina tankar, känslor, val. Många som inte filosoferar stort. Tråkiga människor. :-/

   Oansätt... Skola, könsdelad ja. Problemet är kärntanken inom feminismen, är -alla- kvinnor skapade på ett sätt och -alla- män skapade på ett annat sätt? Eller är alla individer olika? Finns det kvinnor som är starkare än män? Finns det män som är kortare än kvinnor? Finns det män som är omsorgsfulla, empatiska (självklart, Ghandi är ju ett exempel).
   Så, vi är individer. Å ena sidan så ja, rent känslomässigt vill jag ge dig rätt och hata män för allt jag är värd. Men förnuftet säger mig något annat. Nämligen att vi alla är individer. Det är detta feminismen står för, att alla människor är olika men ändå lika värdefulla.

   Jag har på senare tid börjat uppfatta extrem-kapitalismen som den stora boven i dramat. Det vill säga, den så kallade "individualismen". Den lär folk att "jag ska bry mig om mig själv, för det gör ingen annan, jag ska inte bry mig om andra, det får dom göra själva".
   Jag tror att vi måste skapa en annan samhällsstruktur, ett annat sätt att leva på än genom kapitalismen, om vi ska få brutit ner patriarkatet som sådant. Samtidigt tror jag inte att det är helt möjligt att bryta ner det 100%, precis som det inte är möjligt att bryta ner rasismen 100%. Det har att göra med att det finns människor som är kalla, som inte bryr sig om, som trampar på dom dom kan trampa på för att lyfta fram sig själva. Då är det dom svagaste som blir trampade på.
   Därför kan aldrig arbetet mot rasismen eller patriarkatet upphöra. Det är inget punkt där man kan säga att "nu har vi vunnit". Det enda sättet att nå det målet på är att utrota allt hat i värdlen, alla onda tankar, alla hjärteslösa tankar. Även den godaste människa kan bli bitter och få tankar om hämnd. Alla kan ha en dålig dag då man är rent av småond och mindre omtänksam mot andra. Så hatet, det "onda" i människorna, kommer alltid att vara där. Och kampen mot det är en kamp som aldrig kan upphöra.

   Radera
  8. "Så, vi är individer."

   Instämmer i att vi alla är individer. Tyvärr har de manligt socialt skapade könsrollerna, gjort att vi har fått diverse olika "grupperingar" av människor i världen. Den största grupperingen är den mellan könen. Män har särskiljt sig från kvinnor och det som de ser som "kvinnligt", på flera olika sätt. Kvinnor har för män blivit "de andra", de som inte är som "vi" och "vi" är överordnade, "vi" är bäst.

   Detta sätt att se på människor och andra levande varelser, slutar alltid med samma sak - med hat, förakt, respektlöshet, hänsynslöshet och empatilöshet. Män skärmar av sig från "de andra" och det gör att "de andra" ses på som mindre mänskliga och som något som man kan behandla hur som helst.

   "Jag har på senare tid börjat uppfatta extrem-kapitalismen som den stora boven i dramat." "Jag tror att vi måste skapa en annan samhällsstruktur, ett annat sätt att leva på än genom kapitalismen, om vi ska få brutit ner patriarkatet som sådant."

   Läser du mina tankar;)?! Jag har tänkt på precis samma sak. Det krävs världsomspännande förändringar i människans tankesätt och det är synd att halva jordens befolkning inte fick vara med och säga sitt från början, dvs kvinnor. Jag tror att världen hade sett annorlunda och bättre ut då.

   Nu sitter vi här med några hundra år av en oerhört snabb utveckling, där ingen av de dåtida makthavarna stannade upp och tänkte till, inte hann med att tänka efter och inte funderade närmare på vilka konsekvenser detta leverne skulle få. Jag ser fortfarande att makthavarna har stora problem med konsekvensanalyser men idag, på andra plan.

   "Det enda sättet att nå det målet på är att utrota allt hat i värdlen, alla onda tankar, alla hjärteslösa tankar. Även den godaste människa kan bli bitter och få tankar om hämnd. Alla kan ha en dålig dag då man är rent av småond och mindre omtänksam mot andra."

   Ja, men hur vet vi att detta beteende (ondska, bitterhet, avundsjuka osv) inte bara är ett inlärt beteende hos oss människor? Ett skapat, eller kanske rättare sagt ett ofrånkomligt beteende, i ett patriarkalt och kaptitalisktiskt styre?
   Radera
 3. Well... Som ett litet tankeexperiment (för anti-feminister) kan man tänka sig hur samhället hade sett ut om kvinnor inte jobbade. Om det hände i Sverige hade nationen närmast gått konkurs samma dag. Ju fler som är i arbete, ju mer samtidig frihet åt alla.
  (Jag har för övrigt mycket positivt att säga om Göran Persson - men hans "feminism" var frånvarande)

  PS. En ung NBT? ;) - http://www.dagbladet.no/tegneserie/zeldaarkiv/tmp/a44f9ae17796295ebf4e0eb95120bc4f.gif

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha ha ha ha! Det där är en både ung och, som jag föredrar att kalla det, "lite äldre" NBT, i ett nötskal, Andreas! Men inte på det sätt som du kanske tror:). Jag ogillar nämligen att fokusera på detaljer, även om jag vet att det är viktigt hur man tex använder språk och skriver "en" istället för "man" eller att de flesta gator, blommor osv är uppkallade efter män. Jag fokuserar hellre på stora frågor eftersom om man löser dem, så kommer allt det andra på köpet.

   Det jag känner igen, är istället den där lite likgiltiga, iskalla, gäspande och avslappnade attityden som jag ofta intar, när jag ställs inför hysteriska/arga och upprörda människor;)

   Maktmännen kom ju på till slut, att kvinnors arbetskraft behövdes och inte minst att ju fler som drar in pengar till staten, desto bättre. Jag tycker att GP fick mycket oförtjänt kritik och gillade honom på många sätt men tyvärr hade han inte riktig koll på feminism. Han var, precis som många andra maktmän, rädd för att skapa "motsättningar", underförstått - rädd för att reta upp män. Det finns nämligen inga "motsättningar" mellan kvinnor och män i praktiken - det finns bara män som inte accepterar att kvinnor ges lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter som män i samhället.

   Radera
  2. > Det finns nämligen inga "motsättningar" mellan kvinnor och män i praktiken - det finns bara
   > män som inte accepterar att kvinnor ges lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter som
   > män i samhället.
   Du får sagt det, NBT! :)
   Angående skyldigheter, en sak som småirriterar mig lite på sistone, alldeles för många feminister pratar om kön och förstår inte att dom med det kämpar mot det dom står för. Exempelvis, kvinnor framhävs som offer vare sig det gäller sexuella övergrepp eller det gäller våld i hemmet. Men det stämmer ju, så vad är problemet med det? Problemet är att man framställer kvinnan som svag och mannen som stark. Detta problemet är särskilt synligt när kvinnor ska in i maktpositioner. Då uppfattas kvinnor som uppför sig på samma sätt som män ändå som svaga. Sådana kvinnor måste många gånger vara ännu mer "manliga" än män. Just för att det "manliga" uppfattas som något starkt och det kvinnliga som något svagt.
   Men kvinnor kan också vara våldsliga, kvinnor kan också begå sexuella övergrepp.
   http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Jeg-er-mann_-og-jeg-ble-voldtatt-7260902.html
   Man måste sluta att prata om "kvinnliga offer" och i stället bara prata om "offer". Man måste sluta att prata om kvinnor som alltid svaga, alltid behöva skydd. Och man måste sluta framställa det som om kvinnor inte kan vara onda och skada folk.
   Inte för att kvinnor inte ska ha skydd, det ska dom när dom är offer. Offer behöver skydd, om det är ett manligt eller kvinnligt offer spelar ingen roll, offer behöver skydd.
   Inte för att kvinnor är "lika hemska" som män, det är långt färre kvinnor som sitter i fängelserna än det är män.
   Utan ganska enkelt för att inte framställa kvinnor som svaga, som små, som "inte kan".

   Dock, det som irriterar mig mest med dagens feminister, och det gäller inte bara feminister, det gäller dom flesta med politiskt intresse, är att många kan mycket om historia, kan berätta om många namn, kan många datum, känner till mycket historia om förtrycket som varit - MEN - när man börjar prata om en lösning, om att offra något för att få en förändring, se då blir det tyst. Folk är inte så villiga att offra så mycket för att få någon förändring. Många klagar, men lyfta ett finger... Heh, se det är för mycket begärt.

   Man, eller jag i alla fall, förlorar lite "kämparanda" av det...

   Radera
  3. "Problemet är att man framställer kvinnan som svag och mannen som stark. Detta problemet är särskilt synligt när kvinnor ska in i maktpositioner. Då uppfattas kvinnor som uppför sig på samma sätt som män ändå som svaga. Sådana kvinnor måste många gånger vara ännu mer "manliga" än män. Just för att det "manliga" uppfattas som något starkt och det kvinnliga som något svagt."

   Jag instämmer i det här. Många kvinnor försöker apa efter typiskt "manliga" skapade könsroller i mansdominerade miljöer. Det är ofta enda sättet att klara sig som kvinna, i utpräglade manliga miljöer och för att få män, att ens lyssna.

   "Men kvinnor kan också vara våldsliga, kvinnor kan också begå sexuella övergrepp."

   Det är mycket, mycket ovanligt att kvinnor begår våldtäkt mot män, av flera anledningar. En man som begår våldtäkt mot kvinnor, vet att han med all sannolikhet har ett fysiskt övertag. En man som blir våldtagen av en kvinna, har ofta ett fysiskt övertag, vilket gör att han lättare kan försvara sig mot ev övergrepp. De allra flesta kvinnor får heller inte ut någonting sexuellt, av bara penis.

   Dessutom ligger det för närvarande, mer än någonsin tidigare, i den manliga könsrollen att koppla ihop makt och våld med manlig sexualitet, vilket inte gäller för kvinnor. Just nu ligger det också i den antifeministiska "tiden" att försöka framställa kvinnor som lika våldsamma som män, till och med att försöka framställa kvinnor som våldtäktsmän, varför jag faktiskt tar den här typen av anonyma, påstådda självupplevelser från män, med en nypa salt. Jag VET att det inte finns några som helst gränser hos antifeministiska män, för att till varje pris bevisa sina "poänger".

   "Man måste sluta att prata om kvinnor som alltid svaga, alltid behöva skydd. Och man måste sluta framställa det som om kvinnor inte kan vara onda och skada folk."

   Jag både håller med och inte. Jag gillar inte heller när man gärna framställer kvinnor som svaga och hjälplösa, eftersom det helt enkelt inte är sant. Tvärtom. Ingen man skulle tex våga byta liv med de kvinnor som lever med familjemisshandlare, så kallade familjeterrorister. Ingen man skulle gilla att vänja sig vid tanken att han kan bli våldtagen på gator och torg av andra män, när som helst på dygnet. Få män skulle våga ligga nakna i sängen med en dubbelt så stark homosexuell man och lita på att han inte rör dem. Jag ser mycket feghet hos män, en feghet som främst går ut att skydda sig själv på svagares bekostnad, som jag sällan har sett hos kvinnor, men det existerar säkert.

   Det jag inte instämmer i, är det måste fokuseras på att det finns kvinnor som är "onda och skadar" män, fysiskt. Visst finns det kvinnor som gör det men i sammanhanget är dessa kvinnor en liten, pytteliten del av allt det våld som män begår mot människor i världen. Ofta handlar det också om självförsvar i kvinnors fall, dvs kvinnor som försvarar sig mot mäns attacker, alternativt vill hämnas mäns våld och sexuella våld. Jag har faktiskt heller aldrig hört en enda människa påstå, att det INTE finns kvinnor som INTE begår våldsbrott? Det tror jag att de flesta människor är medvetna om?

   Det är ju ungefär som att säga att vi måste fokusera på, när vi talar om mäns våld och pedofilers våldtäkter mot barn, att det finns barn som begår våld och sexuellt våld och till och med mord på andra barn, till och med mördar sina föräldrar. Det är ytterst ovanligt men det händer. Barns våld och kvinnors våld, är inte ett gigantiskt världsproblem. Mäns våld och mäns sexuella våld, är det.

   forts..   Radera
  4. forts..

   "Utan ganska enkelt för att inte framställa kvinnor som svaga, som små, som "inte kan"."

   Jag ser ingen som helst anledning att framställa kvinnor som om de "också kan" begå våld i syfte att framställa dem som lika "starka" som män? Det blir ju samma sak som i resonemanget ovan, dvs att pusha kvinnor till att anta manligt skapade könsroller och det är det sista vi vill. Kvinnors goda egenskaper skall istället lyftas fram och uppvärderas.

   ..."börjar prata om en lösning, om att offra något för att få en förändring, se då blir det tyst. Folk är inte så villiga att offra så mycket för att få någon förändring. Många klagar, men lyfta ett finger... "

   Jag instämmer. När det gäller mäns våld i samhället, så sitter både män och många kvinnor och pekar på oss feminister som förväntas lösa mäns problem åt män och inte nog med det - män vill gärna sitta med pekpinnen i högsta hugg och tala om hur vi skall gå tillväga och inte minst, vad de sen tycker att vi gör "fel".

   Radera
  5. Här måste jag tillägga själva slutklämmen, dvs att vi aldrig kommer tillrätta med det gigantiska världsproblemet "mäns våld och sexuella våld, genom att påpeka att det finns ytterst få kvinnor i sammanhanget, som begår samma typ av brott.

   Detta är bara ett sätt för antifeministiska män att flytta fokus, utmåla kvinnor som "lika goda kålsupare" som män, i syfte att lägga över sitt ansvar och dåliga beteende på kvinnor. Det är mer än vanligt att män pekar på kvinnor när de inte vill ta ansvar för sitt eget beteende. Som om allting som män gör, måste sättas i relation till vad kvinnor gör?

   En man är otrogen - skyll på att frun inte vill tillfredsställa hans sexualitet åt honom längre. En man misshandlar sin familj - skyll på att kvinnan "provocerade" honom. En man våldtar - skyll på att kvinnan "lockade" honom genom att vicka på röven, dansa och ha för kort kjol på sig. En man blir ratad av kvinnor - skyll på att kvinnorna är lesbiska. En man blir lämnad av sin fru - skyll på kvinnor/feminister som har "tutat i" hans fru en massa "dumheter". Osv, osv, osv.

   Radera
  6. Oh, nej nej, mitt poäng är inte att "kvinnor är lika onda, därför måste man sluta kämpa mot män som begår övergrepp". Mitt poäng är att... Först och främst skapar man en hållning om att kvinnor är små och svaga om man säger att bara kvinnor kan vara offer och bara män kan förgripa sig.
   Om man ska skapa en hållning, en värdering, om att kvinnor är lika goda ledare som män, kvinnor kan lika mycket som män, så måste man se på människor som människor och inte som kön.

   Det är fler flickor som utsätts för övergrepp än pojkar. Ändå vore det helt absurd att säga, eller ens tänka, att "han är en pojke, därför behöver han ingen hjälp eller bistånd efter det övergrepp han varit utsatt för, han får lära sig att hantera det som en man". Ett offer är ett offer. Ett offer är inte först ett kön och så ett offer.

   Med andra ord, för mig är det inte viktigt att framställa kvinnor som onda, för mig är det viktigt att framställa människor som jämnlika, för det är vad feminismen lärt mig.

   Radera
  7. Ber om ursäkt för att jag tydligen har missuppfattat dig, Andreas.

   "för mig är det viktigt att framställa människor som jämnlika, för det är vad feminismen lärt mig."

   Jag skriver under på att människor skall vara jämlika och ÄR jämlika men att det självklart finns olikheter mellan alla människor, inte minst mellan könen. Män är förövare i våldsbrott och använder också sin manliga sexualitet som en tvångs/våldshandling mot andra människor, dvs kvinnor, barn och andra män (även djur och i extrema fall, till och med lik).

   Min uppfattning, eller rättare sagt min tro och förhoppning, är att detta inte har med biologiskt manligt kön att göra. Min uppfattning är att detta är en skapad manlig könsroll. En könsroll som tyvärr många män inte ifrågasätter eller vill komma tillrätta med, hur illa den än får gruppen män att framstå. Om jag har fel, så kommer vi aldrig att se slutet på allt detta manliga våld och sexuella våld i världen.

   Min uppfattning är också att framförallt detta sexuella våld, aldrig kommer att ha med vare sig kvinnligt biologiskt eller socialt skapat kön att göra, eftersom kvinnor har en helt annan typ av sexualitet, än män.

   Jämlik, betyder ju inte "precis likadan". Jämlik betyder att alla människor har lika värde, oavsett om de skiljer sig ifrån varandra på olika sätt, i tex hudfärg, kön, sexualitet, biologi osv.

   Jodå, jag är medveten om att det finns forskare (ofta manliga) som hävdar att det ligger i manlig "biologi" att ha en våldsam personlighet samt en våldsam och påtvingande sexualitet. Hur tänker du kring detta?

   Radera
 4. "Men halva mänskligheten
  kommer aldrig att bli fri
  så länge som den andra halvan
  hålls i slaverï."

  (Hoola Bandoola Band)

  SvaraRadera
 5. http://noboytoy.blogspot.com/2013/07/man-som-inte-fixar-inte-biffen.html

  Allvarligt talat, NBT, jag ogillar verkligen att vara en sådan besserwisser men
  du var så angelägen att få ut budskapet att du INTE korrekturläste rubriken. Eller
  så var du bara alltför angelägen att hoppa på den andra halvan av mänskligheten !

  Men jag tycker ju om dig ändå ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Allvarligt talat, NBT, jag ogillar verkligen att vara en sådan besserwisser.."

   Det tror jag inte på, Ver;)

   Tack för din uppmärksamhet, har ändrat nu!

   Radera
 6. http://www.dn.se/nyheter/varlden/105-barn-raddade-av-fbi/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det yngsta barnet var bara 13 år...
   Fruktansvärt.

   Radera
 7. @AndreS

  "för mig är det viktigt att framställa människor som jämnlika, för det är vad feminismen lärt mig.""

  Du är alltså jämställdist eller antifeminist!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Moahha! Andreas får svara för sig själv men antfeminism har förstås ingenting med jämlikhet att göra. Antifeminism = MOT kvinnors rättigheter och framför allt MOT kvinnors självbestämmande. Antifeminister inbillar sig att män är överlägsna kvinnor - se praktexempel på män i gravt antifeministiska länder som tex Saudiarabien.

   Radera