Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2011-04-22

Vad är heterosexualitet?

Jag har börjat fundera en hel del på detta med heterosexualitet. Vad är det egentligen? Slår man upp ordet så betyder det ungefär att känna sexuell dragning till motsatt kön. Förr i tiden var ordet heterosexualitet en benämning för bisexualitet.
Men då undrar jag, eftersom studier visar att kvinnor blir mer sexuellt upphetsade av att se på en naken kvinnokropp än en naken manskropp...? Själv blir jag inte särskilt sexuellt upphetsad av att se en naken man men kallar mig ändå heterosexuell.
Och så undrar jag, eftersom flera studier visar att FÅ kvinnor får orgasm bara genom att penis förs fram och tillbaka inne i vagina..? En majoritet av kvinnor behöver ju klitorisstimulans för att nå klimax. För de flesta kvinnor är alltså själva penetrationen onödig för orgasmens skull.

Sen undrar jag, eftersom studier visar att kvinnor snarare tycker att det är "störande" för orgasmen med en manlig partner närvarande..?

Och sen undrar jag, eftersom så många hetero-par har enorma problem i sina förhållanden, inte minst när det gäller det gemensamma sexlivet, där ofta kvinnors orgasm bara ses som en "bonus" medan mannens utlösning ses som självklarhet..?
Och sen undrar jag, eftersom kvinnor och män är relativt olika på flera sätt..? Sexualitet, värderingar, självbild, intressen, syn på hushållsarbete, yrke, barnuppfostran, ekonomi osv..?

Dessa funderingar fick mig att börja söka information om hur "biologisk" heterosexualiteten egentligen är. Hur beskrivs heterosexualiteten historiskt sett av forskare, främst kvinnliga? Jag fann bl.a en artikel av forskaren Pia Laskar:


Utdrag:
I artikeln ”The myth of the Vaginal Orgasm” menade Koedt att männen hittat på den vaginala orgasmen och det penetrerande samlaget (intercourse) för att det var den sexuella praktik som tillfredställde dem bäst. Männen hade av rädsla för att bli sexuellt överflödiga undertryckt klitoris som kvinnans sexuella center. Koedt ifrågasatte inte synen på sexualitet som frigörande, men menade att den klitorala orgasmen indikerade att heterosexualiteten inte var kvinnans enda val.

Penetreringens syfte, det vill säga bakgrunden till den sociala funktion det har idag, handlar om reproduktion. Utan reproduktivt innehåll är, enligt Atkinson, det penetrerande samlaget en institution som vidmakthålles på en mängd sätt, exempelvis genom äktenskapsarrangemanget. Konstruktionen av den vaginala orgasmen som norm, fortsätter hon, blev nödvändig när äktenskapet hotades av upplösning i början av 1900-talet.
 
Både pojkar och flickor får lära sig att manlig sexualitet är en naturdrift som inte kan stoppas. Har kuken en gång erigerat kan den inte ta något ansvar eller acceptera några nej.

Att de flesta kvinnor kände motvilja mot sexuellt umgänge erkände Ellis enligt Jackson, men han ansåg att kvinnan måste tränas till att låta elementet smärta bli en del av njutningen. Mannen i sin tur skulle tränas i att ”kurtisera” kvinnan så att hennes ofrivilliga motstånd gav vika – för eftersom hennes passivitet och motstånd av naturen verkar upphetsande för mannen, måste det ju förr eller senare ge vika.refererad efter

Alla symboler som knytits till genus (för kvinnan till exempel foglig, mjuk, passiv, vårdande, svag, narcissistisk, barnslig, inkompetent, masochistisk, hemkär, som gjord för att ta hand om man och barn) är också sexuellt knutna, menar MacKinnon. Foglig innebär sexuellt tillgänglig, passiv betyder mottaglig och motståndslös, inkompetent söker hjälp som sårbar söker skydd, narcissism innebär att kvinnan identifierar sig med den bild mannen skapat av henne.

”Socialt sett innebär kvinnlighet femininitet, vilket innebär attraktivitet för män, vilket innebär sexuell attraktivitet, vilket innebär sexuellt tillgänglig i manlig terminologi”.

Heterosexualiteten institutionaliserar manlig sexuell dominans och kvinnlig sexuell underkastelse. En kvinna är en varelse som identifierar sig med och identifieras med en vars sexualitet existerar för någon annan. Denne någon annan är socialt konstruerad som man. Kvinnors sexualitet och genus är lika med kapaciteten att skapa begär i denne någon.

I pornografins drömslott, liksom i barnkammarens sagovärld, framställs kvinnan och mannen som absoluta motsatser där mannens egenskaper får sitt värde genom att kontrasteras med kvinnans egenskaper.

I det pornografiska mysteriespelet innehar kvinnan den ena polära rollen. Tjänstvillighet har erotiserats som viljan att behaga och att njuta av förnedring. Det heliga offret har erotiserats som underkastelse till graden av utplåning, som att överlämna sin kropp till tortyr och mord. Tillsammans med den andre rollinnehavaren, mannen med absolut motsatta egenskaper, uppnås en form av kommunion som inte är något annat än en maktkick, framburen av våld och förtryck, lidande och underkastelse.

Det är mannen som har makt – inte kvinnan, vilket barnet också upplever. En anledning till att pojken vänder kvinnan ryggen, separerar sig från modern, enligt Dworkin, är att hon inte kan skydda honom från den vuxne mannen. Pojken väljer istället att ingå en allians med den som har makten, han flyr maktlösheten genom att ta över det manliga beteendet. Pojken väljer att bli en man eftersom det är bättre än att bli en kvinna. För att kunna separera från kvinnan och bli man krävs att pojken uppfattar sig själv som annorlunda i förhållande till kvinnan. Att uppleva sig som annorlunda kräver att pojken lär sig objektivera kvinnan, hon blir den Andra.

Män söker sexuella objekt som får dem att erfara sin manlighet, alltså sin sexuella lust omvandlad till makt. Hur objektet bör se ut skiftar kulturellt och historiskt.ibid. s 115 Utan kvinnan som fetisch skulle mannen (inklusive den manliga homosexuella) inte kunna uppleva sin manlighet, sin makt eller sexuella maktställning, sitt själv.

Kvinnors och mäns heterosexualitet kan svårligen förklaras i biologiska termer. Alltför länge har människoreproduktionen och sexualitet som social samvaro blandats ihop.

Rich listar en mängd av de metoder varigenom kvinnors sexualitet konstrueras heterosexuellt – eller för att kvinnor ska bli tillgängliga för män. Sättet att organisera sexualiteten är slutligen ett sätt att organisera och fördela makt.

”Den påtvingade heterosexualiteten (…) säkerställer männens rätt till fysiskt, ekonomiskt och känslomässigt tillträde till kvinnor.
 
Metoderna att organisera männens makt heterosexuellt inbegriber exempelvis ”att förneka kvinnor vår egen sexualitet, att tvinga den manliga sexualiteten på kvinnor, att bestämma över eller utnyttja kvinnors arbetskraft för att kunna kontrollera vår produktion, att hålla kvinnor instängda och begränsa vår rörelsefrihet, att använda kvinnor som objekt i transaktioner mellan män, att förlama kvinnors kreativitet, att begränsa kvinnors självförverkligande till äktenskap och barnafödande; att utplåna kvinnors tradition och att hindra kvinnor från att få inblick i stora delar av samhällets kunskap och kulturella insikter”.

”Sexualitet är för feminismen vad arbete är för marxismen: det som är mest vårt eget och det som mest tagits ifrån oss.”

Den heterosexuella konstruktionen handlar slutligen om att kvinnor görs beroende av män. Feministiska analyser av kärlek, familj, gratisarbete, männens våld mot kvinnor, genus och arbetsindelning faller på plats om heterosexualiteten förstås som det system som befäster männens överordning.
 
För mig låter detta mycket logiskt. Jag känner igen detta manliga beteende i mitt privatliv och inte minst av mäns kommentarer på nätet. Denna manliga sexualitet som tycks vara beroende av att tillfredsställas genom att någon annan människa deltar med sin kropp.
Män beskriver ofta själva sin sexualitet som något okontrollerbart som måste få sitt utlopp i någon annan människa. Vissa män tar till våld för att få mottagaren att bli "tjänstvillig", andra tar till pengar.

Är det så att heterosexualiteten är en social konstruktion, ungefär som våra könsroller?
Och finns det en anledning till att kvinnors utseenden blir alltmer fejkade? Jag menar, i våra naturliga skick är vi ju faktiskt ganska lika männen till utseendet? Eller prova att sminka av alla kvinnor, klä på dem kostym och slips, klipp av håret och sluta raka bort alla kroppshår.
Är det lättare för män att se på kvinnor som "de andra" när vi gör allt för att skilja oss åt utseendemässigt? När kvinnor "feminiseras", i mäns tycke, blir det då lättare för män att särskilja och se på kvinnor som något annat än det de själva tycker sig representera?
Är det därför män ofta kallar naturliga kvinnor för "manhaftiga"? De blir för lika männen och detta är inte feminint för män i betydelsen foglig, underordnad, inkompetent, narcissistisk, vårdande och sexuellt tillgänglig?
Jag har naturligtvis inga svar. Men det är en intressant frågeställning som tål att tänkas på. Jag söker vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar